środa, 10 października 2012

Czarna Kompania w komplecie/ Black Company completed


Dwa ostatnie standy pikinierów ukończone i oto czarna kompania w komplecie tak jak obiecywałem wcześniej.

Two last stands of pikemen finished and Black Company completed as I've promised.

Jeszcze kilka słów o historii. Po klęsce chłopskiej armii Thomasa Muntzera w 1525 Czarna Kompania znalazła się w obliczu przeważających sił Ligii Szwabskiej. Pomimo to przebiła się przez okrążenie i dotarła do Ingolstadt. Zajęła katedrę i ruiny zamku. Umocniła się oczekując na nadejście pomocy od innych oddziałów powstańczych. Ta jednak nie nadeszła. Wojska Ligii Szwabskiej dwukrotnie przypuszczały generalny szturm na Ingolstadt i były odpierane przez Czarną Kompanię z dużymi stratami. Trzeci szturm przełamał jednak obronę. Większość członków Czarnej Kompanii poległa w tej ostatniej walce, tylko części udało się uciec z oblężonego miasta.

 

Now few more words about history. After defeat of Thomas Muntzer's peasant army in 1525 Black Company was facing supperior forces of the Swabian League. Despite this it has broken the encircvlement and managed to reach Ingolstadt. It has fortified cathedral and reamins of the castle waiting for reinforcements from other insurgent forces. However help didn't arrive. Forces of the Swabian League stormed Ingolstadt two times but were repulsed with heavy loses. However the third attack crushed the defences and most of Black Company soldiers were killed. Only a group managed to run away from the besieged town.

Florian Geyer według różnych źródeł dowodził obroną miasta lub przebił się z niego już wcześniej zdążając do Rothenburga, licząc na pomoc tamtejszych mieszczan. Pewne jest jedynie że jej nie otrzymał, a wkrótce potem został zabity przez dwóch służacych jego szwagra, którzy zwabili go w pułapkę w lesie nieopodal Rimpar.

Tak zakończył się jeden z najbardziej barwnych epizodów niemieckiej Wojny Chłopskiej oraz życie jednego z pierwszych społecznych rewolucjonistów.

According to various sources Florian Geyer was leading the defence or has left the town earlier going to Rothenburg to seek for help from its inhabitants. It's certain that he didn't receive it and soon after he was killed by two servants of his  brother-in-law in the forrest near Rimpar.

It was the end of one of the most colorful episodes of German peasants War and end of life of one of the first social revolutionaries.


 

3 komentarze:

Phil pisze...

A great, large, unit! Pikes are really impressive!

Pablo pisze...

Świetni,

będą budzić szacunek na stole :)

Co następne na tapecie.

Cisza pisze...

Arkebuzerzy (średnia piechota). Podkład już położony, a część już nawet pomalowana w barwy podstawowe.