piątek, 19 października 2012

Konni arkebuzerzy/ Horse arquebusiers

 
Rozwój broni palnej pozwolił w końcu także na korzystanie z niej przez jazdę. Mniejsze, bardziej poręczne arkebuzy, trafiły do lekkiej jazdy. Skuteczność ostrzału w czasie jazdy konnej była w prawdzie niewielka, ale chodziło o efekt psychologiczny, a także szarpanie przeciwnika na flankach.

Jak widać ci jeźdźcy są wyposażeni również do walki wręcz. Mają przy boku miecze, a także zostali wyposażeni w półpancerze, na tyle lekkie, aby nie ograniczać manewrowości.

 

Development of firearms finally made possible use of firearms by hrsemen. Smaller arquebuises became weapons of the light horse. Efficiency of their fire was very limited, however they had a psychological effect and threatening enemy flanks.

As You can see these horsemen are also equipped for melee. They have swords and light armour that does not limit their manouverability

Na osobną uwagę zasługują ich hełmy.
Their helmets are also worth mentioning

 
Ten z opuszczaną przyłbicą to sallet, popularny zwłaszcza w drugiej połowie XV i początkach XVI wieku.
This with visor is a sallet - popular especially in second half of the 15th Century and at the beginning of 16th 
 
Drugi, bez przyłbicy, to późniejszy i wygodniejszy burgonet - używany przez cały XVI, a także w XVII wieku.
Second is a later and more comfortable burgonet - used during the 16th and 17th Century.

1 komentarz:

Phil pisze...

Very nice...helmets are impressive!