środa, 5 czerwca 2013

Gwardia Szturmowa - dowództwo/ Asaltos - command

Tym razem dowództwo plutonu Gwardii Szturmowej

Formacja ta, poczatkowo wykorzystywana w walkach na froncie, z biegiem czasu powróciła, po obu stronach do działań policyjnych. W roku 1937 po stronie Republikanów została przekształcona w Korpus Bezpieczeństwa coraz silniej opanowany przez stalinowców oraz ich sojuszników - centrowych mieszczańskich republikanów.

W  maju 1937 roku starcia miedzy stalinowcami a anarchistami zaczęły się właśnie od próby przejęcia kontroli nad barcelońską centralą telefoniczną przez Korpus Bezpieczeństwa. Zarządzający centralą anarchiści odmówili, a milicja robotnicza stawiła zbrojny opór. Tak rozpoczęły się wydarzenia tak zwanego "tragicznego maja" w Barcelonie, mające duże znaczenie polityczne, ponbieważ pozwoliły stalinowcom zdominować politykę Republiki i zniszczyć ruch rewolucyjny.

Na razie dwie sekcje oraz dowództwo plutonu kończa temat asaltos, jednak posiłki, wraz z samochodem pancernym są już w drodze :)

This time command of the asaltos platoon

At the beginning of the war this formation was used as frontline troops. As tim has passed both sides directed it to police duties. In 1937 republican Guardia de Asalto was transformed into Security Corps. It was more and more unde influence stalinists and their allies - centrist republicans.

In May 1937 clashes between stalinists and anarchists started from the attempt of capturing telephone exchange building made by the Security Corps. Anarchists controling the building refused to surrender it and workers militia has resisted. It was the beginning of the so called "tragic May" in Barcelona, that had a great political significance, because it allowed stalinists to dominate Republican politics and restroy the revolutionary movement

For now I finish the subject of asaltos. However two sections and the command are not the end. Reinforcements, including the armoured car are on the way :)

Brak komentarzy: