piątek, 28 czerwca 2013

Samochód pancerny Bilbao/ Bilbao armoured car


Samochód pancerny Bilbao był jedynym seryjnie produkowanym w Hiszpanii samochodem pancernym. Opracowano go w roku 1932 na bazie amerykańskiej ciężarówki Dodge dla sił policyjnych. Trafił do służby głónie w jednostkach Gwardii Szturmowej jako lekki pojazd przeznaczony do tłumienia zamieszek oraz lokalnych powstań. Poza tym w samochody pancerne Bilbao była wyposażona co najmniej jedna jednostka regularnej kawalerii, stacjonująca pod Madrytem.

Bilbao armoured car was the only Spanish armoured car that has entered serial production. It was created in 1932 on the base of the US Dodge truck for the police forces. It entered service mainly in Assault Guards units as a light armoured car for riot control and suppressing local mutinies. Also at least one unit of regular cavalry stationed near Madrid was equipped with Bilbao armoured cars.
 

Uzbrojenie samochodu stanowił karabin maszynowy Hotchkisss 7mm umieszczony w wieżyczce. Załoga mogła również prowadzić ostrzał z broni ręcznej przez wizjery.

Armoured car was armed with 7mm Hotchkiss machine gun placed in a turret. Crew was also able to use personal weapons shooting through visors.


Do czasu wybuchu wojnyu domowej do służby trafiło co najmniej 46 samochodów pancernych Bilbao.
41 z nich znalazło się w rękach Republikanów, 5 zostało przejetych przez zbuntowanych wojskowych w Saragossie.
Samochody pancerne odegrały niemałą rolę w początkowych miesiącach wojny, zwłaszcza w czasie obrony Madrytu.

Until the start of the Civil War at least 46 Bilbao armoured cars entered service. At the start of the war 41 of them were in Republican hands and 5 were captured by the rebel army units in Saragossa.
Bilbao Armoured cars played an important role during the initial fighting, especially during the defence of Madrid.


Wykonałem model w najbardziej popularnym, szarym malowaniu wykorzystywanym przez Gwardię Szturmową. Pojazdy wykorzystywane przez kawalerię miały zapewne kolor zielony. Pojawiło się też kilka wersji ciekawego kamuflażu. Ponieważ pozostały mi jeszcze do wykonania trzy modele pole do manewru pozostaje otwarte.

I made the model in most popular camouflage - grey one used by the Assault Guards. Armoured Cars used by the cavalry probably were green. There were also several versions of interesting camouflage. I've got 3 more models to make so I have a possibility of showing them.

1 komentarz:

Phil pisze...

Very nice! I really like this kinf of vehicle!