środa, 12 czerwca 2013

Pikinierzy, jeszcze więcej pikinierów!/ Pikemen, more pikemen!Kontynuuję temat Wojny Chłopskiej w Niemczech. Mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł zaprezentować tu pierwszy oddział chłopskich pikinierów.

Było już o taktyce stosowanej przez piknierów, składzie armii chłopskich oraz ich dowódcach. Teraz kilka słów o tym jak buntownicy podejmowali decyzje. Kopiowali oni sposoby organizacji landsknechtów. Oznaczało to, że każdy oddział tworzył koło, w którym obradowali jego członkowie. W ten sposób wybierano część oficerów, a także dyskutowano nad sprawami takimi jak zaopatrzenie czy długość służby. Koło często wybierało też doboszy czy sztandarowych.


I continue Peasant War in Germany subject. I hope that soon I'll be able to present here first finished rebel pikemen unit.

I wrote about tactics, composition of peasant armies and their commanders.  Now few words about how rebels were taking decisions. They've copied the landsknecht organisation. That meant that units were creating a "circle" involving its members, when debate was needed. It was the way to choose some commanders, and decide such issues as logistics and service period. Circle was sometimes also choosing standard bearers and drummers.


Brak komentarzy: