wtorek, 25 czerwca 2013

Przybyły posiłki - samochód pancerny/ Reinforcements had arrived - armoured car

Przybyły oczekiwane posiłki z Katalonii - samochód pancerny Bilbao w skali 1/100 z firmy Minairons, czyli wsparcie pancerne dla mojej Gwardii Szturmowej. Więcej informacji o samym pojeździe później, teraz natomiast krótka recenzja modelu.

Awaited reinforcements had arrived from Catalonia - Bilbao armoured car in 1/100 by Minairons - an armoured suport for my assaltos unit. More informations on the armoured car soon - now a short review of the model.


Pierwszym co zwraca uwagę jest bardzo ładne pudełko z pokazanymi schematami malowania.

W jednym zestawie znalazły się części na aż cztery samochody pancerne z czasów wojny domowej w Hiszpanii. Dołączone zostały również trzy flagi - Republiki hiszpańskiej, katalońska i baskijska. Bardzo przydatne dodatki, ponieważ na archiwalnych zdjęciach widać, że zwłaszcza w pierwszej fazie walk pojazdy oznaczano flagami.

The first thing that focuses attention is a very nice box with painting schemes shown on it.

In one set we have parts for four armoured cars from the Spanish Civil War. Three flags (Republican, Catalonian and Basque), are also added. These are very useful because especially during the initial fighting armoured cars were often marked with flags.


Na odwrocie pudełka przejrzysty schemat montażu - jak widać model jest bardzo prosty do sklejenia. Poza tym wymienione kolory farb akrylowych Vallejo do wykorzystania przy malowaniu. Wielka szkoda że nie dołączono żadnego schematu malowania, ponieważ na drugiej stronie opakowania zaprezentowano jedynie dwa.

At the back of the box we have assembly instruction. As You can see the assembly is very simple. We also have given Vallejo paints numbers. It's a pity that painting schemes are not shown, because there are only two at the front of the box.


Elementy modelu. Kadłub oraz większość elementów odlanych z żywicy. Karabin maszynowy oraz przednie koła z plastiku. Odlewy żywiczne bardzo dobre, co oznacza, że wymagają tylko minimalnych poprawek przy pomocy szpachlówki.

Elements of the model. Hull and most of parts are cast in resin. Machine gun and front wheels are from plastic. Casts are very good and that means only a minor corrections with use of putty are required.


Na tym zdjęciu widać szczegółowość odlewu - Katalończycy bardzo on nią zadbali. Widać nawet poszczególne nity w kadłubie. Drobnych poprawek za pomocą skalpela i papieru ściernego wymagało tylko kilka brzegów kadłuba.

Podsumowując - bardzo ładny model. Producenci z Minairons znaleźli sobie bardzo ciekawą niszę - pojazdy z wojny domowej w Hiszpanii i sprawnie ją wypełniają.

At this photo You can see details of the cast. Catalonian producers made a very detailed model, including for example individual rivets on the hull. Some parts of the hull required some cutting but not much.

To summarise - a very nice model. Minairons had found it's niche - SCW vehicles and is filling it with good wargaming models.

Model można zamówić u producenta - przesyłka z Katalonii dotarła do mnie bardzo szybko. Jeśli chodzi o cenę -29,95 euro plus koszt dostawy. Może się to wydawać wysoką kwotą, jednak jeśli wziąć pod uwagę, że otrzymujemy za nią cztery żywiczne modele okazuje się niższa od wielu podobnych zestawów.

Model may be purchased from the producer - mail order has arrived to me very quickly. Its price is 29,95 Euro, what may appear expensive but concerning the fact that we get for it 4 resin models it is lower than prices of similar models from other producers.

1 komentarz:

badjaq pisze...
Ten komentarz został usunięty przez autora.