niedziela, 2 czerwca 2013

Gwardia Szturmowa - druga drużyna/ Asaltos - second fireteam

Druga drużyna szturmowców gotowa.

Historia walk Gwardii Szturmowej, zwłaszcza po republikańskiej stronie, jest bardzo ciekawa.

W Barcelonie, gdy zbuntowane wojsko ruszyło zająć budynki rządowe, Asaltos wraz z anarchistami stanęli mu na drodze i rozbili rebeliantów. Generalitat, czyli kataloński rząd, miał jednak plan wykorzystania Asaltos do późniejszego rozbrojenia milicji związkowych i przejęcia kontrolowanych przez nie magazynów broni.

Nie doszło to do skutku, ponbieważ w rękach ludzi było więcej karabinów niż miała cała barcelońska policja. Milicja miała również na przykład artylerię, więc wynik ewentualnego starcia byłby łatwy do przewidzenia.

W Madrycie Asaltos brali udział w odparciu pierwszych bezpośrednich ataków nacjonalistów na miasto. Wraz z milicjami związkowymi utrzymali atakowany przez czołgi most Francuski, zadając przeciwnikowi znaczne straty. Asaltos sami również stracili wielu ludzi. Według niektórych relacji (prawdopodobnie przesadzonych) w ciągu pierwszych miesięcy walk o Madryt zginęła lub została ranna większość oficerów Gwardii.

Second fireteam of asaltos ready.

 History of asaltos fighting on the Republican side is very interesting.

In Barcelona when rebel soldiers marched to take goerment buildings they were stopped and beaten by the asaltos and anarchists. However Generalitat, Catalan goverment  had a plan to use asaltos to disarm trade union militias and take arsenals controlled by the militiamen.

This didn,t happen because people had more guns than policemen. Militia had also artillery, so the outcome of the clash would be easy to predict.

In Madrid asaltos were among those that stopped first direct attacks of the nationalists abgainst the city. Together with militiamen they defeated enemy tanks on the French Bridge. Asaltos lost many men. According to some relations (probably exaggerated) in first months of the defence most of the policje officers in the city were killed or wounded.


1 komentarz:

Phil pisze...

Very nice figures and photos!
Phil.