sobota, 8 czerwca 2013

Powstanie się rozszerza/ Rebellion spreads

Stojący na warsztacie chłopscy pikinierzy od dłuższego czasu domagali się pomalowania. Postanowiłem spełnić ten postulat.

Wykonałem już połowę najlepiej uzbrojonego oddziału chłopskich powstańców z Wojny Chłopskiej w Niemczech. Do tej grupy trafią niemal wszyscy pikierzy wyposażeni w hełmy.

Przede mną wciąż jeszcze dużo pracy, ponieważ armia chłopska jest jedną z najbardziej licznych w podręczniku FOGa.

Pesant pikemen standing on my workbench demanded to be painted. I decided to fulfil their demand.

I've already finished half of the best peasant rebel unit from the Peasnats' War in  Germany. Nearluy all rebels having helmets will be in this battlegroup.

I still have a lot work to do because Peasant army is one of the most numerous in FOG.


Przy okazji kilka słów o tle historycznym.

Jak wyglądała "służba" w armiach powstańczych? Chłopi w przeciwieństwie do zawodowych żołnierzy musieli poza walką dbać o swoje gospodarstwa. Dlatego w wielu oddziałach wprowadzano rotację. Grupy ochotników służyły przez pewien czas, po czym przekazywały broń oraz ekwipunek kolejnym i wracały pracować w swoich gospodarstwach. Dlatego oddziały powstańcze nigdy nie osiągały pełnej sprawności bojowej.
Najlepsze oddziały były zapewne złożone w dużej mierze z ludzi, którzy nie musieli traktować walki sezonowo - albo nie mieli własnych gospodarstw, albo nie byli nawet rolnikami, tylko włóczęgami czy nawet bezrobotnymi najemnikami.

Now few words on historical background.

How did service in rebel armies look like? Contrary to profesional soldiers rebels were also peasants so they had to do some farming work. That is why in many armies rotation was introduced. Volunteers had to serve for some time and then pass their weapons and equipment to others to have time for farming work. That's why rebels never reached the full military strenghth.
The best units were composed of men who were not farmers and didn't have to treat fighting as a seasonal work - either they didn't have their farms or they weren't even peasants but adventurers and unemployed mercenaries.

3 komentarze:

Telamon pisze...

Czyje to figurki? Czyżby Freikorps 15mm (QRF)?

Cisza pisze...

Old glory, tak jak w przypadku poprzednich standów. Z figurek OG robię dwa oddziały pikinierów, po 12 standów każdy.

Phil pisze...

Wonderful looking pikemen!
Phil.