środa, 21 stycznia 2015

Bitwa wojny trzynastoletniej/ Thirteen years war battle (1)

Styczeń obfitował w okazje dogrania. Tym razem Impetus i kolejne starcie z czasów Wojny Trzynastoletniej (1454-1466). Zdecydowaliśmy, że rozegramy mniej zrównoważoną bitwę.
On January  I had many opportunities to play games. This time Impetus and a battle of the 13 Years War (1454-1466). We have decided to play less ballanced battle.

 Siły polskie po lewej stronie - zostały oparte na jeździe - 5 jednostek rycerzy, jeden oddział elitarnego rycerstwa, czeladź jako kawaleria, a do tego jednostka artylerii, dwa oddziały kuszników oraz harcownicy, zarówno konni (Tatarzy, Litwini), jak i piesi z hakownicami. Do tego jeden oddział konnych kuszników.
 Polish forces on the left - based on 5 units of knights, one unit of elite knights and cavalry. They had also an artillery, two units of crossbowmen and skirmishers - light horse (Lithuanians and Tatars) and foot with gunpowder weapons, also one unit of horse crossbowmen.

Polskie rycerstwo uszykowane w dwóch rzutach. Na przedzie impetyczne jednostki, które widząc wroga w 30 cm muszą na niego nacierać. W drugim rzucie łatwiejsi do kontroli elitarni rycerze oraz jazda.
Polish knights - in first wave poorer impetous units that if they see the enemy n 30cmdistance must advance towards it. In second vave better elite knights and cavalry.

Krzyżacy w ustawieniu obronnym bazującym na wozach i piechocie, w drugiej linii ich rycerstwo.
Teutonic Knights decided to take more defensive strategy based on infantry and war wagons. Knights in reserve.
 Polacy nacierają na obu skrzydłach/ Poles advance on both wings.

Rycerstwo zaczyna ponosić pierwsze straty w wyniku ostrzału kuszników, który okazuje się nad zwyczaj efektywny.
Knights start to suffer causalties from crosbowmen fire that prooves to be very efficient.

Na polskim prawym skrzydle Tatarzy próbowali obejść flankę Krzyżaków, ale wpadli na rycerstwo, które ich rozbiło.
On Polish right Tatars attempted to outflank Teutonic forces but were routed by the knights.
Polskie lewe skrzydło naciera na krzyżacką piechotę, z boku litewska lekka jazda i harcownicy.
Poloish left wing advances, on the flank Lithuanian light horse and skirmishers.

Polskie prawe skrzydło pod ostrzałem kuszników szykuje się do szarży/ Polish right under crossbow fire prepares to charge.

1 komentarz:

Phil pisze...

A nice period and a great looking game!