sobota, 10 stycznia 2015

Potyczka w Normandii/ Skirmish in Normandy (1)

Pierwsza gra w tym roku to Chain of Command. W kilka osób mieliśmy okazję rozegrać starcie patroli - amerykańskiego i niemieckiego.
First game of this year - Chain of Command. With few friends we ghad an opportunity to play a skirmish between US and German patrols.

Widok pola walki z wystawionymi już znacznikami punktów wejścia. Sekcje piechoty i pojazdy wchodzą na pole walki w odległości do 6 cali od nich. Punkty wystawia się wcześniej przesuwając znaczniki patroli. Jest to wielka zaleta CoC, ponieważ starcia nie poprzedza wiele tur podchodzenia sił obu stron do siebie.
View of the battlefield with marked entry points. Infantry and vehicles enter up to 6 inches from these point. Entry points are placed after patrol phase. It is a great quality of the CoC because game does not starts with many phases of movenment by forces that are far away from each other.

 

Pierwsze sekcje piechoty wystawione. Amerykanie za murkiem farmy, a Niemcy na polu, także za murkiem. Wystawianie jednostek odbywa się po rzucie kośćmi K6 na dowodzenie. Wyniki mozna wykorzystac na wydanie rozkazów poszczególnym jednostkom.
First infantry sections placed on the battlefield. US infantry behind walled farmhouse, Germans on the field, also behind the wall. Placing units takes place after D6 command rolls. Results may be used to issue commands to various units.

Kolejna wystawioną przez Amerykanów jednostką był moździerz 60mm./ Next unit placed by the US forces was a 60mm mortar.

Amerykańska sekcja piechoty wkracza na teren farmy. W kolejnym ruchu wejdzie do budynku. CoC wprowadza element nieprzewidywalności, ponieważ jeśli na rzutach dowodzenia wypadną 2 szóstki, to gracz ponownie rzuca kośćmi i może wykonać następną fazę dowodzenia.
US infantry section enters the farm. In second move it will enter the building. CoC introduces some ucertainity because if a player rolls double 6 in his command rolls, he rolls again and may issue orders again.

1 komentarz:

Phil pisze...

Nice report so far, and great terrain, really looks like Normandie...