czwartek, 8 stycznia 2015

Freikorps


Freikorps był niemiecką organizacją paramilitarną (a raczej grupą organizacji paramilitarnych) tworzoną z weteranów I Wojny Światowej po demobilizacji. Służył do rozprawy z wrogami wewnętrznymi niemieckich elit, czyli rewolucjonistami oraz przeciwnikami zewnętrznymi, w tym Polakami na Śląsku.
Freikorps was a German volunteer organisation (or rather a group of organisations) recruiting demobilised soldiers after the I World War. It was used against the internal enemies of the elites - revolutionaries, and extrenal enemies including Poles on Silesia.


Jednostki Freikorpsu brały aktywny udział w walkach podczas Powstań Śląskich. "Wsławiły" się okrucieństwem, między innymi egzekucjami wziętych do niewoli powstańców i Polaków podejrzewanych o współpracę z powstańcami.
Freikorps units participated in fighting during Silesian Uprisings. They were "famous" for executions of the captured insurgents and Poles sympathising with the insurgenci.

Figurki Peter Pig 15mm/ Figures Peter Pig 15mm

2 komentarze:

Phil pisze...

very nice...I also like your flocking of the bases.

M.P. pisze...

Bardzo ładne malowanie :)