środa, 14 stycznia 2015

Potyczka w Normandi/ Skirmish in Normandy (2)

Sytuacja na lewym skrzydle. Niemcy wystawiają sekcję piechoty wspieraną przez MG42 i próbują podejść Amerykanów pod osłoną żywopłotów.
Situation on the US left. Germans position infantry section supported by the MG42 and try to outflank Americans.

 Amerykanie wydzielają sekcję z KMem BAR, która ma zablokować ruch Niemców.
Americans detach BAR section that is to stop German advance.

Sytuacja po wystawieniu większości sił. Trzecia niemiecka sekcja piechoty zostaje wystawiona przy drodze, na środku pola walki.
Situation after placement of most of the forces. Third German section is being placed near the road on the centre of the battlefield.

 Rozpoczyna się wymiana ognia./ Firefight starts

Pierwsza krew. Niemiecka piechota, próbująca obejść farmę z prawej strony dostaje się pod ogień KMu z budynku farmy oraz moździerza 60mm. Efekt to jeden zabity i dwa punkty szoku (jeśli zbierze się ich wiecej niż członków sekcji, zaczyna ona uciekać).
First blood. German infantry trying to outflank the farm from the right comes under fire of the BAR team from the farmhouse and 60mm mortar. Result - one dead and two shock points (if they surpass number of troops section starts to run away).

 Na prawej flance Amerykanie wystawiają trzecią sekcję piechoty. Najpierw spycha do lasu wcześniej ostrzelaną sekcję niemieckiej piechoty. Udaje się jej również zabić wysłanego za zdezorganizowanymi piechurami podoficera. Na prawej flance niemiecki atak załamuje się.
On the right US forces place third infantry section. First it pushes German section that went under fire into the woods and then kills NCO sent to bolster morale of troops under fire. On the right flank German attack stalls.
 Sekcja piechoty z lewej flanki szybkim ruchem przemieszcza sie pod mur farmy. W ten sposób kontruje natarcie niemieckiej piechoty, która podchodzi pod farmę z drugiej strony. MG42 zaczyna ostrzał budynku. Ginie dwóch A,merykanów, którzy są w środku.
US infentry from the left moves fast behind the farm wall to counter advance of german inafntry section. MG42 starts firing at farmhouse killing two US soldiers inside.


Niemcy próbują obejść farmę z lewej flanki. Zostają jednak ostrzelani z budynku tracąc jednego zabitego.
Germans try to outflank the farm from the left but come under fire from the building loosing one killed.
Niemcy stawiają wszystko na jedną kartę atakują granatami sekcję KMu i ruszają do szarży. Szarża nie udaje się i sekcja piechoty traci dwóch zabitych oraz dostaje 5 punktów szoku i zaczyna uciekać.Gdy dobrze wymierzony ostrzał z amerykańskiego granatnika przygniatra także sekcję z MG42 i zabija jednego z jej członków Niemcy decydują, że nie zdobędą farmy i wycofują się. Zwycięstwo dla Amerykanów. Stracili 2 zabitych, Niemcy 6.

Germans take a gamble attack with grenades and charge BAR team on the left. However they fail and come under direct fire. Section looses two killed and gets 5 shock points. That means it is routed. When well placed 60mm mortar fire manages to suppres one of MG42's and kill one member of the team Germans decide to retreat. Americans win loosing 2 KIA, Germans loose 6.


1 komentarz:

Phil pisze...

Nice continuation with this battle in Normandie, good job!