środa, 21 stycznia 2015

Bitwa wojny trzynastoletniej/ Thirteen years war battle (2)

Rycerstwo szykujące się do szarży było wcześniej zdezorganizowane. W Impetusie oznacza to, że uderza bez dodatkowego impetu i walczy słabiej.
Knights readying to charge was disorganised - in Impetus that means lack of additional impetus and less dice in melee.

 Pierwsza jednostka szarżuje na krzyżackie wozy/ One of units charges Teutonic war wagons.

 W centrum kusznicy obu stron zaczynają ostrzeliwać się, jednak bez efektu/ In the centre crossbowmen of both sides start to shoot but without any effect.


W wyniku szarży rycerstwo rozbija jedną jednostkę wozów bojowych, a następnie piechotę i drugie wozy. Jednostka krzyżackiego rycerstwa, będąca w rezerwie kontratakuje i rozbija jeden oddział polskiego rycerstwa, mocno nadwyrężony wcześniejszą walką./ As a result of the charge knights rout one unit of war wagons and later also infantry and second unit of war wagons. Teutonic knights in reserve manage to countercharge one unit of Polih knights that were weakened by previous fighting with war wagons and manages to rout it.

Stuacja po rozniesieniu lewego skrzydła Krzyżaków/ Situation after rout of the Teutonic left

Brak komentarzy: