sobota, 3 stycznia 2015

Pierwsza figurka w roku 2015/ First figure in 2015

Pierwszą wykonaną przeze mnie w 2015 roku figurką jest dowódca oddziału powstańców śląskich - oficer Polskiej Organizacji Wojskowej.
W skórzanej kurtce oraz cywilnym ubraniu, ale wojskowej, legionowej czapce, sugerującej, że to weteran walk w szeregach armii cesarsko-królewskiej.


First figure of the year 2015 is a figure of the commander of sillesian insurgents unit - officer of the Polish Military Organisation.
He is in leather jacket and civilian clothes but has a military cap suggesting that he is a veteran of Polish forces in Austro-Hungarian service from the First World War.


Figurka - brytyjski oficer kawalerii Ptere Pig'a/ Figure of dismounted Britis cavalry officer by Peter Pig.

Brak komentarzy: