piątek, 23 stycznia 2015

Bitwa wojny trzynastoletniej/ Thirteen years war battle (3)

Na lewym skrzydle jeden z oddziałów rycerstwa dopadł wreszcie krzyżackiej piechoty/ On the left wing one unit of knights finally charged Teutonic infantry.Po prawej stronie krzyżackie rycerstwo starło się z oddziałem elitarnych polskich rycerzy/ On the right Teutonic knights fight agains elite Polish knights.

W centrum ostrzał polskich kuszników dezorganizuje krzyżackich kuszników, a na lewym skrzydle jedna piechota krzyżacka zostaje rozbita, a druga jest szarżowana przez rycerstwo. Obie armie poniosły już tak wysokie straty, że są na krawędzi załamania.
In the centre fire of Polish crossbowmen disorganises Teutonic crossbowmen. On the left wing one Teutonic infantry is routed and other charged by Polish knights. Both armies had suffered such heavy loses that they are nearing their breakpoint.
Druga krzyżacka piechota na lewym skrzydle rozbita, jednak na zmęczonych walką polskich rycerzy ruszają pozostający w rezerwie Krzyżacy.
Second Teutonic infantry routed, but Teutonic knights that were in reserve charge tired Polish knights.
W decydującej walce udaje im się pokonać polski oddział. Drugi oddział rycerstwa wbija się w stojącą w drugiej linii krzyżacką piechotę, jednak brakuje mu sił na jej pokonanie.
Krzyżacy wygrywają rozbijając w sumie cztery oddziały rycerstwa, oddział czeladzi oraz Tatarów. Sami stracili da oddziały wozów, artylerię i trzy piechoty.
In decisive clash Teutonic knights are triumphant. Second unit of Polish knights clashes with teutonic infantry of the second line but lacks strenghth to beat it.
Teutonic knights win routing four units of Polish knights, cavalry and Tatars but suffering heavy loses - 2 war wagons, artillery, and 3 infantry units.


Brak komentarzy: