wtorek, 19 stycznia 2016

Kartagina kontra Rzym/ Carthage vs Rome (1)

Przyszła pora na wypróbowanie zasad Impetus do rozgrywania starożytnych bitew.
It was high time to try out Impetus for ancient warfare.

Naprzeciw siebie stanęły armie Republiki Rzymskiej i Kartaginy z czasów Drugiej Wojny Punickiej (218-201 p.n.e.)
Republican Roman and Carthaginian armies faced each other in battle from the Second Punic War (218-201 bc)

 Po prawej dwa rzymskie legiony, każdy wspierany przez oddział jazdy/ On the right two Roman legions supported by two cavalry units

 Z drugiej strony Kartagińczycy. Na lewym skrzydle jazda celtycka i iberyjska oraz harcownicy w centrum przed linią piechoty i słoniami numidyjska lekka jazda, na prawym skrzydle piechota celtycka.
On the other side Carthaginian forces - on the left wing Celtic and Iberian hrsemen and skirmishers. In the centre Numidian light horse screening infantry and elephants. On the right wing celtic infantry.

 Kartagińczycy ostro prą do przodu, Rzymianie systematycznie przesuwają linię, a na lewym skrzydle wysuwają do przodu velitów.
Cathaginians push forward. Romans steadily advance and move velites forward on the left wing.

 Jeden oddział rzymskiej jazdy zdezorganizował się przemieszczając się na lewe skrzydło/ One unit of Roman cavalry became disorganised while moving to the left wing.
Podobnie kartagińscy harcownicy, którzy nie przeszli testu po podwójnym ruchu/ Similarly Carthaginian skirmishgers that failed test after double move.

Numidyjczycy wysunęli się do przodu i obrzucili oszczepami linię legionistów jednak bez większego efektu.
Numidians move forward and threw their javelins on Roman legions but without effect.

Kartagińskie lewe skrzydło złożone z jady szykuje się do ataku / Carthaginian left wing composed of cavalry prepares to charge.


Sytuacja przed pierwszymi walkami wręcz/ Situation before first hand to hand combats.

Brak komentarzy: