piątek, 1 stycznia 2016

Plany na rok 2016/ Plans for 2016


Rok 2016 zamierzam wykorzystać na kontynuację rozpoczętych projektów i realizację nowych.
I plan to realize some started and new projects in 2016.

Na początku roku z pewnością będę dalej malował kolejne jednostki do armii Scytów do Field of Glory.
I will be making new units of Scythians for Field of Glory

W ramach projektu "Powstania Śląskie" zamierzam przygotowywać scenerię do rozgrywania potyczek - hałdy węgla, zabudowania kopalniane, tory kolejowe itp.
I will prepare some tarrain pieces for Silesian Uprisings - industrial buildings, piles of coal, rails, etc.

Będę również kontynuował rozbudowywanie armii renesansowych - obecnie czekam na dostawę figurek, które pozwolą mi pomalować armię imperialną Karola V. Docelowo planuję również zakup figurek szwajcarskich najemników i oczywiście wykonanie nieco renesansowych budowli, które wzbogacą pole walki.
I will also continue enlargement of the renaissance armies. Presently I await ordered figures for Imperial army of Charles the 5th. In a longer term I plan purchasing also Swiss mercenaries and makin some renaissance scenery.


Będę kontynuował malowanie figurek 28mm do Hiszpańskiej Wojny Domowej./ I'll continue work on SCW 28mm figures.

Powrócę również do malowania figurek do okresu Potopu Szwedzkiego, a dokładniej właśnie armii szwedzkiej z połowy XVII wieku.
I also plan to come back to painting figures for "Deluge" - Swedish army from mid. 17th Century.

Jeśli chodzi o nowe projekty planuję zająć się również wojną 30-letnią, a duża gama producentów wytwarzających figurki do tego okresu działa na mnie motywująco.
Concerning new projects - I feel urge to start working on 30 Years War - large number of figure producers for this period is an additional incentive.

Zasatanawiam się również nad przygotowaniem armii perskiej do FOG. Mogłaby ona być przeciwnikiem dla posiadanych przeze mnie i kolegów armii greckich, a także Scytów.
I'm also thinking about Persian army for FOG. It would be an opponent for Greeks psssesed by me and my friends and also Scythian forces.

1 komentarz:

Phil pisze...

Impressive! Waiting for the Renaissance...and Happy New Year!