poniedziałek, 18 stycznia 2016

Scytyjscy konni łucznicy/Scythian horse archers

Maluję obecnie jednocześnie dwa oddziały scytyjskich konnych łuczników./ Recently I paint two units of Scythian light horse at the same time.

Ponieważ mówiłem już o ich wyposażeniu i sposobie walki teraz kilka słów o koniach. W starożytności konie były o wiele mniejsze od obecnych. Bardziej przypominały współczesne kucyki. Obecna wielkość koni to efekt wielu lat hodowli między innymi pod kątem średniowiecznej ciężkiej jazdy.
Because I already mentioned equipment and armament of Scythian horse archers now few words about their horses. In antiquity hrses were much smaller than present ones. They more resembled present day ponies. Contemporary big horses are result of breeding especially for the needs of medieval heavy cavalry.

Scytyjskie konie pomimo, że małe wyróżniały się odpornością oraz siłą. Dodatkowo zwiększało to mobilność scytyjskich armii. Każdy z jeźdźców, również konnych łuczników, posiadał po kilka koni. Zapewne inne były wykorzystywane podczas przemieszczania się na większe odległości, a inne w bitwie.
Scythian horses depite small size were very resilent and strong. It additionally increased mobility of Scythians. Every horseman, including horse archers, had several horses. Probably different ones were used to travel long distances and fight battles.

Dzięki temu na przykład w roku 513 pne europejscy Scytowie mogli skutecznie unikać spotkania z inwazyjną armią Dariusza I i nękać Persów wojną podjazdową zmuszając ich w końcu do odwrotu.
Due to this European Scythians in 513 BC were successfuly avoiding decisive battle with invading army of Darius I and attack Persians with hit and run tactics forcing them to retreat.

Mapa pokazująca prawdopodobną trasę inwazji Dariusza I na tereny zamieszkałe przez Scytów/ Map showing probable path of Darius' I invasion of Scythian lands.

2 komentarze:

Michał Kucharski pisze...

Fantastyczne malowanie!

Phil pisze...

Great post and beautiful units!