sobota, 2 stycznia 2016

Piesi scytowie/ Scythians on foot

Pierwszy oddział ukończony w 2016 roku - scytyjscy harcownicy z łukami.
First unit finished in 2016 - Scythian skirmishers with bows.
Figurki Forged in Battle/ Figures Forged in Battle.
 
Mapa terenów Scytii według przekazów Herodota. Na północ od Scytów mieszkały podporządkowane im ludy.
Map of Scythia according to Herodotus. North of Scythians peoples that were subjected to them.

1 komentarz:

Phil pisze...

Nice post, map and figures, on the Scythians!