sobota, 23 stycznia 2016

Kartagina kontra Rzym/ Carthage vs Rome (3)

Słonie zostały pokonane, co spowodowało załamanie się lewego skrzydła Kartagińczyków/ Elephants were routed what caused Carthaginian left wing to disperse.

 Prawe skrzydło parło jednak do walki/ However the right wing was still fighting.

 Na rzymskim lewym skrzydle rzymska jazda szachowała numidyjskich jeźdźców/ On Roman left wing cavalry held at bay Numidian light horse.
W centrum jeden z oddziałów z rzymskiego prawego skrzydła zaatakował od boku kartagińską piechotę, został jednak odparty.
In the centre one Roman unit from the right wing attacked Carthaginian infantry but was routed.

 Na lewym skrzydle Rzymianie starli się z piechotą iberyjską/ On the left wing Romans clashed with Iberian infantry.

 Jeden z oddziałów iberyjskich został szybko pokonany/ One of Iberian units was quickly destroyed.

 Do starcia dołączyła szarżująca kartagińska piechota/ Melee was joined by the charging Carthaginian infantry.

Rzymianom udało się jednak złamać drugi oddział Iberów, a to z kolei oznaczało zwycięstwo dla Republiki rzymskiej. Sytuacji nie zmieniło rozbicie przez kartagińską piechotę drugiego oddziału Rzymian.
Romans managed to rout second Iberian unit and this meant end of the battle. Carthaginian infantry managed to rout second Roman unit but it didn't change the outcome of the battle.

Rzymianie stracili dwa oddziały piechoty, Kartagińczycy dwa oddziały Iberów, piechotę galijską, słonie, jazdę galijską i jazdę iberyjską.
Romans lost two units of legionaries, Carthaginians two units of Iberian and one of Galic infantry, elephants, Galic and Iberian cavalry.


Brak komentarzy: