sobota, 9 stycznia 2016

Rydwan Dariusza III krok po kroku/ Chariot od Darius III step by step (1)

Kolejna edycja konkursu modelarskiego portalu Strategie.net.pl zmobilizowała mnie do pracy nad rydwanem Dariusza III. Pochodzi on z zestawu słynnych dowódców wydanego przez Forged in Battle.
Next edition of painting contest announced by the Strategie.net.pl portal mobilised me to start work on Darius III chariot from Forged in Battle ancient commanders set.

Zdecydowałem się połączyć ciemny i jasny podkład - ciemny na konie, a jasny na elementy, które będą bardziej kolorowe.
I've decided to combine two basecoats - black for horses and whitre for other, more colorful elements.


Brak komentarzy: