poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Dowódca chłopskich powstańców/ Peasant rebels commander

 
W 350 poscie na blogu kontynuuję tematyke Wojen Chłopskich.

Oto chłopski rewolucjonista z XVI wieku, a raczej dowódca armii zbuntowanych chłopów.

Przywódcami podczas wojny chłopskiej byli religijni liderzy tacy jak Tomasz Muntzer, albo ludzie mający doswiadczenie wojskowe. Nie brakowało bezrobotnych najemników oraz przedstawicieli drobnej szlachty czy mieszczaństwa nienawidzących książąt i magnatów, a przy tym gotowych wzbogaćić się na pladrowaniu ich własności.

Mój dowódca przedstawia dowodzacego Czarną Kompanią (nie samego Floriana Geyera, ale jednego z jego oficerów), w stroju landsknechta i z dwurecznym ciężkim mieczem. Obok niego stoi powstaniec trzymający sztandar buntowników. Symbolem walczących chłopów był but na białym tle. Symbolizował on walkę, czy też rozdeptanie tyranii szlachty oraz katolickiego kleru.

Landsknecht to figurka Venexii 15mm, natomiast sztandarowy to skonwertowany... ateński wioślarz (Xyston 15mm).


In 350th post on my blog I continue Peasant Wars theme

Here we have a peasant revolutionary from the 16th Century - commander of the peasant army.

Peasants were led by religious leaders such as Thomas Muntzer or commanders that had a military experience. There were mant unemployed mercenaries and petty noblemen or burghers who hated rich nobility and princes and wanted to gather some loot from plundering their posessions.

My commander represents leader of the Black Company (not Florian Geyer himself but one of his officers) in landsknecht equipment with two handed heavy sword. Next to him is a peasant rebel with a standard. A shoe on a white background was a symbol of fighting peasants. It symbolised struggle and stomping out tyranny of princes and catholic clergy.

Landsknecht is Venexia 15mm figure. A standard bearer is a heavily converted... Athenian rower from Xyston.


3 komentarze:

Stelker pisze...

Świetna konwersja nie domyśliłbym się kim pierwotnie był powstaniec. Czeka cię chyba sporo konwertowania

Cisza pisze...

Na razie robię Czarną Kompanię, czyli klasycznych landsknechtów (10 standów). Później zajmę się oddziałami nieregularnymi. Trochę pomysłów na konwersje już mam. Nic mnie nie goni, więc będę sobie dłubał w przerwach między innymi projektami. Planuję, że ta armia będzie gotowa do wiosny przyszłego roku.

Pablo pisze...

Wow, super wyszła podstawka, no i ten sztandar też niezły.