wtorek, 21 sierpnia 2012

Wojna Szwabska (2)/ Swabian war (2)

 Niemieccy kusznicy wkraczają na wzgórze w centrum pola walki, ale ich ostrzał okazuje się nieskuteczny. Ruszają na nich szwajcarscy halabardnicy.

German cossbowmen enter the hill in the middle of the battlefield but their fire is ineffective. Swiss halberdienrs attack them.

 Na lewym skrzydle Niemców artyleria ostrzeliwuje pikinierów, a landsknechci szykują się do odparcia szarży Szwajcarów.
On German left wing artillery shoots at Swiss pikemen and landsknechts prepare to recieive charge.
 


 Pikinierzy obu stron tuż przed starciem. Ostrzał artylerii zdezorganizował jeden z oddziałów Szwajcarów.
Pikemen of both armies before melee. Artillery managed to distrupt one of Swiss battlegroups.

 Pikinierzy ścierają się. Dowódcy stają w pierwszych szeregach, żeby zagrzewać swoich ludzi do walki.

Pikemen clash. Commanders stand in front ranks to encourage their men to fight better.
 
Po lewej starcie pikinierów. W centrum niemieccy kusznicy zostali wybici i Szwajcarscy halabardnicy uderzyli na średnią piechotę (verloren haufen) wspierają przez piknierów. Po prawej żandarmi obserwują nacierających Szwajcarów, a arkebuzerzy zwrócili się aby ostrzeliwać flankę pikinierów.

On the left clash of pikemen. In the centre after defeating cossbowmen Swiss halberdiers attach German verloren haufen supported by pikemen. On the right gendarmes observe enemy pikemen advancing and arquebusers shoot at the faln of pikemen.

1 komentarz:

Phil pisze...

Very nice pictures, artillery and pikemen are very impressive!