środa, 15 sierpnia 2012

Pikinierzy naprzód! Spearmen forward go!


 Kolejna podstawka Czarnej Kompanii.

Czarna kompania powstała w 1525 roku w Rothenburgu - mieście we Frankonii. Jej dowódcą został szlachcic i dyplomata Florian Geyer. W jej skład weszli mieszczanie i okoliczni chłopi służący wcześniej w lokalnej milicji. Dołączyła również szlachta powiązana z Geyerem (w XVIwiecznych Niemczech służba w piechocie obok ludzi niższego stanu, nie przynosiła szlachcie ujmy).  Początkowo kompania liczyła około 600 ludzi. Główną motywacją żołnierzy była niechęć do katolickiego kleru oraz książąt uciskających zarówno mieszczan jak i chłopów.

Florian Geyer poprowadził swoich ludzi w sojuszu ze zbuntowanymi chłopami do Szawbii, gdzie zdobywał zamki oraz posiadłości szlacheckie i ufortyfikowane klasztory. Czarna kompania odniosła szereg zwycięstw nad wysłanymi przeciw niej oddziałami książęcymi (tzw. Ligii szwabskiej).


Another stand of the Black Company

Black Company was created in 1525 in Rothenburg in Francony. Its commander was a nobleman and diplomat Florian Geyer. Company included burghers and peasants who earlier served in local militia. Also parto of nobility allied with Geyer entered the ranks (in 16th Century Germany it wasn't a dishonor for a nobleman to serve in infantry with people of lower classes). initially Company has numbered around 600 men. Their main motivation was hostility towards clergy and princeses that exploited burghers and peasants alike.

Florian geyer led his men in alliance with revolted peasants to Svabia where they were taking castles, residences and fortified monasteries. Black Company also has several times beaten the enemy forces of the Svabian League.

1 komentarz:

Phil pisze...

Another great stand, and the text about black company is really nice.