poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Wojna Szwabska (1)/ Swabian war (1)

W ostatni weekend miałem okazję rozegrać bitwę z Wojny Szwabskiej 1499 roku. Naprzeciw siebie stanęły armie Konfederacji Szwajcarskiej oraz Ligii Szwabskiej

Last weekend I had an opportunity to play a battle from Swabian war of 1499 between Swiss Confederacy and Svabian League.

 Widok zza linii Ligii Szwabskiej. Po lewej stronie opancerzona kawaleria, dwie baterie artylerii oraz dwie grupy pikinierów. W centrum kusznicy, średnia piechota (verloren haufen) i pikinierzy. Na prawym skrzydle żandarmi oraz arkebuzerzy.

Szwajcarzy w dwóch grupach. Na zdjęciu z lewej trzy oddziały pikinierów i konni arkebuzerzy, po p[rawej halabardnicy i dwie grupy pikinierów. Do przodu wysunięci arkebuzerzy i lekkie działa. Najbardziej na prawo, w lesie, kusznicy.

Battlefield from behind Swabian lines. On the left cavalry, two units of artillery and two battlegroups of pikemen. In the centre Cossbowmen, medium infantry (verloren haufen) and pikemen. On the right wing gendarmes and arquebusers.

Swiss deployed in two groups. On the left (on the photo) mounted arquebusers and three battlegroups of pikemen. On the right halberdiers and two units of pikemen. In the front row arquebusers and light cannons, on the right in the forrset, cossbowmen.
 

 Szwajcarscy piknierzy, arkebuzerzy i lekkie działa/ Swiss pikemen, arquebusers and light cannons.
 
 Pikinierzy na szwajcarskim prawym skrzydle oraz dowództwo.
Pikemen of the Swiss right wing and command.

 Pierwsze ruchy/ Initial moves
 Pierwsza walka. Niemieccy arkebuzerzy wybijają szwajcarskich kuszników na wzgórzu. First melee. German arquebusers destroy Swiss cossbowmen battlegroup on a hill.


Brak komentarzy: