czwartek, 30 sierpnia 2012

Niemiecki szesnastowieczny dowódca/ German 16th Century commander

 

Konny dowódca landsknechtów lub kawalerii. Tym razem połączenie figurki Essex Miniatures z koniem bez bardingu z Venexii. Wydał mi się on lepszy niż oferowany w zestawie koń Essex'a.

Dowódca nosi pełną, płytową zbroję. Jednak, zwłaszcza w XVI wieku dowódcy w polu często występowali już nie w hełmie, ale w nieograniczającym pola widzenia typowym kapeluszu, lub nawet z gołą głową.

Najemne kompanie landsknechtów dysponowały własnymi, profesjonalnymi sztabami. Ich dowódca gromadził wokół siebie grupę doświadczonych oficerów i dopiero mając tą kadrę przystępował do zaciągu.

Ten dowódca może z równym powodzeniem być także dołączony na przykład do armii zbuntowanych chłopów, jako jeden z rycerzy rabusi (tzw. raubritter) lub najemników walczących w zamian za łupy.

 

Next commander of landsknechts or cavalry. This time it's a mix of Essex Miniatures and Venexia figures. An unbarded horse comes from Venexia range, because in my oppinion it's better than this included in Essex command set.

Commander has a full plate armour. However, especially in 16th century commanders in the field often instead of helmet wore a hat that didn't limit their eyesight or even were bareheaded.

Mercenary landsknecht companies had their own professional hedquaters. Commander of the company was gathering a group of experienced officers and after employing them he was starting to enlist soldiers.

This commander may also be attached to peasant armies as one of the robber knights (raubritters) or mercenaries fighting for loot.

Brak komentarzy: