poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Wona Szwabska (3)/ Swabian war (3)

 Starcie pikinierów. Po lewej wygrywają landsknechci, po prawej Szwajcarzy.
Clash of pikemen - on the left won by landsknechts and on the right bt the Swiss.
 
 Trwa walka w centrum. Żadna ze stron nie uzyskuje przewagi. Ostrzał arkebuzerów i lekkiej artylerii dezorganizuje tylko niemieckich pikinierów, którzy szybko się zbierają.

Clash in the centre is a stalemate. Arquebusers and light artillery disorganise German pikemen for a short time.

 Pościgi za pokonanym przeciwnikiem wykonywane przez obie strony.
Both sides chase beaten enemy
 
 Po lewej szwajcarscy pikinierzy ścierają się z niemieckimi żandarmami, pikinierzy obu stron wybijają uciekającego przeciwnika. W centrum wyrównana walka, po prawej szwajcarscy pikinierzy zbliżają się do żandarmów.

On the left Swiss pikemen clash with German cavalry and pikemen of both sides massacre beaten enemy. In the centre still a stalemate and on the right Swiss pike advances towars gendarmes.
 
 Pikinierzy uderzają na żandarmów na prawym skrzydle, ale zostają pobici.
Pikemen attack gendarmes on German right byut are beaten back

 Żandarmi ścigają pobitych Szwajcarów, podczas gdy druga grupa szwajcarskich pikinierów uderza na landsknechtów.
Gendarmes chase Swiss pikemen and second battlegroup of pikemen attack landsknechts.
 
Koniec bitwy. Na lewym skrzydle Niemców kawaleria uległa szwajcarskim pikinierom. Landsknechci, którzy wcześniej pokonali inny oddział pikinierów nie umieli przełamać oporu drugiego. W centrum Szwajcarzy wreszcie pokonali średnią piechotę (verloren haufen) i złamali landsknechtów. Żandarmi nie zdołali się zwrócić w bok, aby zmienić przebieg starcia, ponieważ byli zajęci dobijaniem uciekających pikinierów. Bitwa zakończyła się okupionym ciężkimi stratami zwycięstwem Szwajcarów.

End of the battle. On the left wing German cavalry was defeated by pikemen. Landsknechts that destroyed swiss pikemen were unable to defeat the second battlegroup. In the centre finally the Swiss managed to beat the verloren haufen and disorganise landsknechts. Gendarmes were unable to help because they were locked in chasing the remains of pikemen they previously defeated. Victory for the Swiss but a very bloody one.

1 komentarz:

Phil pisze...

Nice AAR, very close battle! And your figs are, once more, really great...