sobota, 11 grudnia 2010

Hiszpańska jazda/ Spanish cavalry

Niemal ukończyłem pracę nad armią starożytnych "Hiszpanów" (Iberów). Wkrótce mam nadzieję zamieścić na blogu jej zdjęcie.

Tymczasem ostatnie oddziały jakie ukończyłem

I've nearly finished ancient "Spanish" (Iberian) army. Soon I hope to show its picture on my blog.

In the meantime two units I recently finished.

Na początek jazda. Cięższa od tej którą prezentowałem wcześniej, ponieważ wyposażona we włócznie służące do walki wręcz oraz lekkie skórzane pancerze.

First - cavalry. Heavier than this presented earlier because having spears for hand to hand combat and light leather armours.


Drugi oddział jest o wiele ciekawszy. Jest to charakterystyczna dla armii iberyskich jednostka łącząca lekką piechotę i jazdę.
Reprezentuje ona albo lekką piechotę wyposażoną w konie i zsiadającą z nich tuż przed walką, albo mieszaną grupę w której lekka piechota towarzyszyła jeździe.

Second unit is more interesting. It is a characteristic for Iberian armies combined horse unit - combining light horse and light infantry.
It represents mounted light infantry that was dismounting before the fight or a mixed unit in which light horse and foot skirmishers fought together.


Brak komentarzy: