poniedziałek, 20 grudnia 2010

Viriatus przeciwko Rzymowi/ Viriato against Rome


W ostatnią niedzielę armia konfederacji iberyjskich plemion pod wodzą Viriatusa stanęła do pierwszej walki z rzymskimi okupantami

Last Sunday army of the confederation of Iberian tribes unified by Viriato marched into first battle against Romans.

Armia Iberów składała się z pięciu oddziałów lekkiej piechoty walczacej jako harcownicy, pięciu oddziałów procarzy, dwóch warbandów (Luzytanów i Celtyberów), gwardia wodza (będąca również warbandem) oraz jazda składajaca się z oddziału mieszanego jazdy i piechoty, lekkiej jazdy i dwóch grup kawalerii. Dowództwo objęło dwóch wodzów plemiennych oraz sam Viriatus

Iberian army was composed of 5 units of light infantry fighting as skirmishers, five units of slingers, two warbands (Lusitanian and Celtiberian) and commanders guard. Cavalry was composed of mixed cavalry-infantry unit, light horse and two cavalry units.


Rzymianie wystawili armię złożoną z czterech oddziałów welitów, trzech oddziałów sojuszników, sześciu grup legionistów, ciężkiej jazdy oraz konnych harcowników.

Roman army was composed of four groups of velites, three allied infantry, six units of legionaries, light horse and cavalry.

Bitwa miała sie odbyć w górzystym terenie półwyspu Iberyjskiego. Po lewej i prawej stronie pola widać tez niewielkie lasy.
Battle was to take place in mountainous region of Iberian Peninsula. On the left and right side You can also see small woods.

Ciąg dalszy nastapi/ More to follow

Brak komentarzy: