środa, 22 grudnia 2010

Viriatus przeciw Rzymowi (cz.2)/ Viriato against Rome (2)

W kolejnej turze lekka jazda Iberów zaatakowała Welitów broniących wzgórza i została przez nich odparta tracąc jeden stand. Reszta kawalerii (w tle) zaczęła natomiast objeżdżać lewe skrzydło Rzymian nie napotykając przy tym oporu.
Na pierwszym planie lekka piechota Iberów próbowała zająć wzgórze, ale nieudany test dowodzenia sprawił, że jeden z oddziałów stał się nieufny wobec plemiennych wodzów i do końca bitwy miał gorsze modyfikatory dowodzenia.

In the next round Iberian mounted skirmishers charged velites occupying the hill only to be pushed back loosing a stand. Rest of the cavalry began to circle Roman left flank not meeting any resistance. In the foreground light infantry tried to occupy a hill but a command blunder resulted with one of the units becoming unreliable.


Rzymianie szybko odpowiedzieli. Welici ze wzgórza (ci którzy odparli szarżę) zrobili w tył zwrot i zaszarżowali iberyjskich procarzy. Oznaczało to, że nie mogli oni uciec przed zbliżającą się linią legionów. Jeden z legionów zajął wzgórze na które wcześniej nie mogli wkroczyć iberyjscy wojownicy.

Romans responded quickly. Velites (ones that repelled the charge) charged back of Iberian slingers blocking them retreat from advancing legions. One of the legions advanced to the hill in the foreground.

Rzymscy konni harcownicy i ciężka jazda zaatakowali wojowników zablokowanych u podnórza wzgórza. Zniszczyli jeden oddział, tracąc jedynie stand skirmisherów.

Roman mounted skirmishers and heavy cavalry charged two units of Iberian warriors and destroyed one unit loosing only one stand of skirmishers.

Bitwa zaczęła przyjmować niekorzystny obrót dla Iberów, którzy stracili dwa oddziały procarzy i jeden wojowników nie niszcząc nawet połowy oddziału wroga.

Things started to go bad for Iberians who lost two units of slingers and one of light infantry not destoying even half of enemy unit.


Brak komentarzy: