czwartek, 23 grudnia 2010

Viriatus przeciw Rzymowi (cz.3)/ Viriato against Rome (3)


Sytuacja po trzeciej turze - lewe skrzydło Iberów załamało się. W centrum warbandy i gwardia wodza trzymają szyk, ale są zagrożeni atakiem na flankę przez jazdę. W tle lewe skrzydło Iberów złożone z jazdy prze do przodu

Situation after the 3rd turn. Left wing of the Iberian army collapsed. Centre is held by warbands and guard but is threatened by the flank attack of Roman cavalry. In the background Iberian cavalry continues its push forward.


W krytycznym momencie Iberom udaje się podciągnąć jednostki które dotychczas nie chciały się ruszyć. Lewe skrzydło na razie uratowane dzięki nadejściu procarzy i lekkiej piechoty.
Również druga grupa lekkiej piechoty i procarzy wkracza do akcji na prawym skrzydle. Warbandy cofają się na szczyt wzgórza, aby tam zorganizować obronę.

In this critical moment Iberians manage to move units that earlier failed to move. Left wing was saved by fresh units of slingers and light infantry. Also on the right light infantry and slingers move into action. Warbands reorganise their line and retreat to the top of the hill to establish defence.

Rzymianie odpowiadają natarciem na prawym skrzydle, prowadzonym przez sojuszników, welitów i konnych skirmisherów. W centrum Viriatus używa zasady specjalnej aby przeszkodzić Rzymianom w wykonaniu rozkazu. Legiony nie mogą więc ruszyć do walki.

Romans react with attack on their right wing using auxilia, velites and mounted skirmishers. In the centre Viriatus uses his special ability to cancel Roman order, so legions fail to move.

Ku swojemu zaskoczeniu atakujący Rzymianie zostają odepchnięci. Legion traci stand w walce z iberyjską lekką piechotą ukrywającą się w lesie.

To their surprise Romans are pushed back. Legion loses a stand in attack against light infantry hiding in a wood.

Sytuacja po piątej turze, w której Iberowie reorganizowali obronę, a na prawym skrzydle ich jazda ostrzeliwała jeden oddział welitów i legion ukrywające się w lesie, niszcząc jeden stand welitów. W centrum zmasowany ostrzał warbandów zdołał zniszczyć dwa standy welitów.
Rzymianie obeszli lewą flankę Iberów i szykowali się do ataku.

Situation after 5th turn. Iberians reorganised their defence. On their right wing cavalry was shooting at one legion and velites hiding in a wood killing one stand of velites. In the centre massed shooting of warbands eliminates two stands of velites. Romans manage to circle Iberian left flank and were getting ready to attack.

Brak komentarzy: