poniedziałek, 6 grudnia 2010

Turniej DBA (cz.3) / DBA Tournament (part 3)Kolejna bitwa przeciwko średniowiecznym Węgrom. Trakowie znowu okazali się obrońcami, więc mogłem wystawić dużo ciężkiego terenu pomagającego w walce z jazdą.

Next battle against Magyars. thracians were in defence again and I placed a lot of difficult terrain to aid my infantry in clashes agains cavalry.


Na prawej flance Traków auxilia broniła się w lesie przed szarżami kawalerii dowodzonej przez węgierskiego generała.

Przez moment zagrozony był też tracki obóz, jednak atakująca lekka jazda została odepchnięta i zaszachowana przez trackich harcowników. Następnie lekka jazda zatakowana przez auxilię uciekła poza pole walki,

On the right flank auxilia was defending from the forres from cavalry charges led by Magyar general.

For a moment Thracian camp was in danger. However attacking light horse was pushed back and later caught by Thracian skirmishers. Later this LH unit attacked by auxilia ran off the battlefield.

Ostatecznie Trakowie odepchneli jazdę, zadając jej straty dwóch elementów. Węgrzy przygotowali się do brony na wzgórzu, madrze ustawiając jednostki tak że byli w tym miejscu nie do ruszenia.

Jednak w centrum tracka auxilia uderzyła od boku na węgierską jazdę, wsparta przez własną jazdę i zadała Węgrom decydujace straty. Zwycięstwo znowu po stronie Traków, choć w pewnym momencie, gdy w niebezpieczeństwie był obóz, sytuacja stała się dramatyczna.

Finally Thracians pushed back the cavalry killing two elements. Magyars regrouped and prepared defence on the hill so wisely that they couldn't be successfully attacked there.

However in the center Thracian auxilia supported by the light horse attacked flank of the LH and killed fourth element wining the game. Victory for thracians despite the fact that when their camp was attacked they were in a desperate position.

Brak komentarzy: