niedziela, 5 grudnia 2010

Turniej DBA (cz.2)/ DBA tournament (part 2)Druga bitwa przeciwko średniowiecznym Anglo-Irlandczykom, czyli trochę rycerstwa, łuczników oraz lekkiej irlandzkiej piechoty.

Second battle against Anglo-Irish - some knights, archers and light Irish infantry.

Bitwa rozstrzygnęła się na lewym skrzydle Traków. Udało się na nim zniszczyć wrogą auxilię oraz lekką piechotę. Decydująca była walka na wzgórzu, gdzie Trakom udało się odeprzeć opancerzoną piechotę wspieraną przez łuczników (mieli dużo szczęścia, ponieważ byli atakowani od boku). Następnie Trakowie zniszczyli czwarty element przeciwnika - wspomnianą piechotę z mieczami.

Zwycięstwo!

Battle was decided on the Thracian left flank. They managed to destoy Irish auxilia and light infantry. Decisive clash took place on the hill in the middle. Thracians managed o push back swordsmen and archers (they were lucky because they were being attacked from the flank). After this success Thracians destoyed fourth element of the enemy - mentioned swordsmen.

Victory!

Brak komentarzy: