wtorek, 12 lutego 2013

Elitarna falanga/ Elite phalanx

 Wracam do armii Lizymacha. Wykonałem jeden stand oddziału elitarnej falangi. Za elitarne w czasach diadochów uważano jednostki złożone z weteranów z armii Aleksandra Wielkiego.
Najbardziej znane były służące Eumenesowi tak zwane Srebrne Tarcze (które go później zdradziły), jednak weteranów można było spotkać w każdej armii, w tym u Lizymacha

Back to Lysimachus' army. I've finished one stand of elite phalanx. Units composed of Alexander's veterans were considered elite.
The most famous of them Silver Shields served Eumenes (and later betrayed him), however veterans were present in every army including Lysimachus'.

Aby odróżnić ich od pozostałych falangitów wybrałem firgurki z hełmami ozdobionymi końskim włosiem i nadałem bardziej jednolity wygląd (co nie znaczy całkowicie jednolity). Są to falangici z pierwszego szeregu, kolejnych będę się starał bardziej zróżnicować.

To make them distinct from other phalangites I've chosen figures with decorative helmets and gave them more (but not entirely) uniform look. These are all front rank phalangites. Others will be less uniformed.


2 komentarze:

Telamon pisze...

Może być. ;)

Sławek Chomiczewski pisze...

Nawet nie tyle, że może być, ile bardzo dobrze.