wtorek, 19 lutego 2013

Nieopancerzona falanga/ Unarmoured phalanx

Znaczna część falangitów była zwykle nieopancerzona - mieli oni jedynie tarcze i hełmy. W środku formacji opancerzenie nie było aż tak potrzebne.
Nieopancerzeni byli zwykle falangici nowo powołani pod broń - ci, którzsy nie mieli okazji zdobyć łupów podczas wojen Aleksandra Wielkiego. Zwłaszcza w europejskich częściach imperium takich jak Tracja nie brakowało takich wojowników.

Figurki nieopancerzonych falangitów pasują jak ulał do armii Lizymacha również na widoczny w kształcie hełmów Tracki wpływ. Znalazł się wśród nich (po lewej) również tracki peltasta, który po drobnym przerobieniu stał się falangitą.


Many phalangites were unarmoured - they had only shields and helmets. In the middle od the formation armour wasn't as needed.
Unarmoured phalangites were usually new recruits that had just joined the army and didn't participate in Alexander's conquests. Especially in European regions of the empire such as thrace they were numerous.

Figures of the unarmoured phalangites fit Lysimachus' army also because of visible Thracian influence - helmets. I have also added a Thracian peltast that after some small conversions became a phalangite.