środa, 6 lutego 2013

Trakowie kontra Persowie/ Thracians vs Persians (2)

 Baktryjska lekka jazda pomimo lecącego na nią gradu pocisków wystrzeliwanych przez trackich procarzy ukrytych w lesie zaszarżowała i zmusiła do ucieczki tracką lekką jazdę. Znalazła się jednak niebezpiecznie blisko głównej linii przeciwnika.

Bactrian light horse despite being under fire from slingers hidden in the forrest charged and chased away Thracian light horse. However it moved dangerously close to the main line of Thracian infantry

Na lewym skrzydle ostrzał trackiej lekkiej jazdy zdezorganizował Palafogian, a szarża zmusiła ich do ucieczki.
On the left wing fire from the Thracian light horse distrupted Palphogian light horse and Thracian charge forced it to flee.
 Jazda toczy walki, a piechota obu stron przygotowuje się do decydującego starcia.
Cavalry of both armies fights and infantry prepares for the decisive clash.

 Na lewym skrzydle starła się elitarna jazda obu stron. Do walki włączają się też dowódcy.
On the left wing elite cavalry colides. Commanders of both sides join the melee.


 Trakowie na prawym skrzydle koncentrują ostrzał na baktryjskiej lekkiej jeździe i mieszają jej szyki.
Thracians on the right wing concentrate their ranged attacks on Bactrian light horse and distrupt their ranks.

 Palafogiańczycy uciekają ostatecznie z pola walki, a oddział getyckich konnych łuczników szykuje się do szarży z boku na perską elitarną jazdę. Perska jazda trzyma się mocno i zadaje obu oddziałom trackiej i greckiej jazdy straty.
Palphogians run away from the battlefield and one unit of Getic horse archers turns to charge the flank of Persian cavalry. Persians hold fast and both units of Thracian and Greek cavalry suffer causalties.

Na prawym skrzydle tracka lekka jazda po użyciu oszczepów rusza do szarży na Baktrów, przełamuje ich opór, zadaje straty i zmusza do ucieczki. Persowie tracą już drugi oddział.
On the right wing Thracian light horse after using javelins charges Bactrian horsemen and breaks them. Persians loose the second battlegroup.

2 komentarze:

Yori pisze...

Czytam z zapartym tchem! Ciekawe co się wydarzy w kolejnych odcinkach :P

Cisza pisze...

Będzie można skonfrontować opisy obu stron :)