wtorek, 5 lutego 2013

Trakowie kontra Persowie/ Thracians vs Persians (1)

Na pograniczu imperium Króla Królów i Tracji doszło do starcia dwóch armii. Persowie oraz ich greccy sojusznicy z Jonii stanęli naprzeciw Traków, po których stronie walczyli najemnicy z greckich miast nad Morzem Czarnym.

On the borther between empire of the King of the Kings and Thrace two armies clash. Persians and their Ionian Greek allies face Thracians supported by Greek mercenaries from the Greek Black Sea cities.

 Widok od strony perskiej. Na skrzydłach jazda, a w centrum grecka piechota oraz procarze i łucznicy.
Battlefield from the Persian side. On both wings cavalry and greek infantry with slingers and archers in the middle.
 Tracka i getycka lekka jazda/ Thracian and Getic light horse.

 stanęły odważnie naprzeciw elitarnej jazdy perskiej oraz lekkiej jazdy paflaogijskiej/ bravely faced elite Persian cavalry and Paphlagonian light horse.

 Trackie centrum wsparte przez hoplitów/ Thracian centre supported by hoplites.


 Baktryjska lekka jazda na perskim lewym skrzydle ruszyła do przodu, za nią jazda kapadocka.  
Bactrian light horse on Persian left moved forward and Kappadokian cavalry advanced behind it.

Tracka lekka jazda oraz procarze odpowiedzieli na ten manewr zajmując pozycje obok lasu i w lesie.
Thracian light horse and slingers responded by taking positions in the forrest and next to it.


Widać było, że do pierwszych starć dojdzie między jazdą na obu skrzydłach
It was clear that first clashes will be between cavalry on both wings.

Brak komentarzy: