piątek, 8 lutego 2013

Trakowie kontra Persowie/ Thracians vs Persians (3)

Trwa walka jazdy. Getowie, pomimo że uderzyli z flanki zostali odparci przez elitarną perską jazdę. Od tyłu zbliża się jednak oddział lekkiej jazdy, który wcześniej przegonił Palafogiańczyków.
Cavalry melee continues. Getic horse archers despite attacking from the flank are repulsed by elite Persians. However Thracian light horse that has chased away Palphogians is approaching from the rear.

W centrum elitarna kapadocka jazda uderza na tracką piechotę, jednak bez efektu. Uzbrojeni w Romphaie Trakowe wytrzymują impet szarży.
In the centre elite Kappadokian cavalry charges Thracian infantry. Thracians armed with rhomphaias withstand charge.

Obok kapadockiej jazdy do natarcia szykują się jońscy hoplici. Zaraz rozpocznie się walka hoplitów obu stron.
Kappadokian cavalry and Ionian hoplites prepare to fight. Hoplite battle is about to start

Jońscy hoplici przegrywają starcie na całej linii. Ich atak załamuje się, a oddział zaczyna uciekać.
Ionians loose the melee and become fragmented. Later the battlegroup starts to run away.

Po kolejnej szarży kapadockiej jazdy Tracka piechota łamie szyki. Kapadokowie tracą jednak połowę oddziału.
After another charge of the Kappadokians Thracian infantry becomes fragmented. However Kappadokians loose half of their unit.

Tracka lekka jazda uderza z tyłu na związanych walką Persów/ Thracian light horse attack rear of the fighting Persians.

Widząc klęskę hoplitów drugi oddział jońskich Greków miesza szyki i traci zapał do walki.
Seing defeat of ionian hoplites second unit of hoplites becomes distrupted and looses will to fight.

Klęskę perskiego centrum przypieczętowuje atak oddziału Traków, którzy widząc zmieszane szyki hoplitów uderzają na nich i wycinają uciekających. Również na lewym skrzydle następuje przełamanie. Jeden z oddziałów perskiej jazdy zostaje wybity, a elitarna jazda zdezorganizowana. Po utracie 5 oddziałów perska armia załamuje się i zaczyna uciekać. Trakowie stracili tylko jedną lekką jazdę oraz oddział piechoty.

Defeat of the Persian Centre is complete after charge of the Thracian infantry that attacked distrupted hoplites unit and cut down the fleeing enemy. At the same time on the left a unit of Persian cavalry, surrounded by enemeies is finally cut down and elite cavalry becomes distrupted. After loosing 5 units Persian army breaks and flees the battlefield. Thracians lost only one light horse and one infantry unit.

3 komentarze:

Phil pisze...

Great looking minis!
Phil.

el frances pisze...

Very nice figurines and report.
I put a link on my blog ;)
http://figurinesHist.blogspot.fr

Telamon pisze...

Masz rękę do świetnych zdjęć z bitew.