środa, 27 lutego 2013

Lizymach we własnej osobie/Lysimachus himself

 Lizymach był jednym z przybocznych Aleksandra Wielkiego. Został przez niego nagrodzony za osiągnięcia podczas kampanii w Indiach.

Po śmierci Aleksandra w roku 323 p.n.e. został strategosem Tracji. Prowadził walki oraz zawierał sojusze z różnymi plemionami Traków i Scytów. Starał się też przejąć całkowitą kontrolę nad Chersonezem ważnym ze względu na bycie pomostem między Europą a Azją.

W roku 306 p.n.e. Lizymach przyjął tytuł królewski. W sojuszu z Kassandrem, Seleukosem i Ptolemeuszem I walczył przeciwko wojskom Antygonosa I. Przyczynił się znacznie do zwycięstwa w bitwie pod Ipsos w 301 roku p.n.e. i ostatecznego pokonania Antygonosa.

Na różnych etapach był królem Tracji, Macedonii i Azji Mniejszej.

Poległ w roku 281 p.n.e. w  bitwie pod Kurupedion z wojskami Seleukosa.

Lysimachus was among Alexander the Great's guards. He was awarded for his achievements during campaign in India.

After Alexander's death in 323 b.c. he became a strategos of Thrace. He was fighting against Thracian and Scythian tribes. He was also trying to gain control over the entire Chersonez strait important due to being a connection between Europe and Asia. 

In 306 b.c. he proclaimed himself a king of Thrace. In alliance with Cassander, Seleucos and Ptolemy I he was fighting aganst Antigonos I. His forces had greatly contributed to victory of the coalition at the battle of Ipsos in 301 b.c. and final defeat of Antigonos.

In various period Lysimachus was a king of Thrace, Macedonia and Asia Minor.

In 281 b.c. he was killed during the battle of Kurpedion, where his forces were defeated by Seleucos.


Aby wyróżnić wodza zdecydowałem dać mu metalowy hełm, stanowiący w czasach wojen Diadochów jedną z oznak prestiży. Tego typu hełmy były czasami nawet specjalnie posrebrzane.

To identify the main commander I've decided to give him a metal helmet that during the wars of the Diadochi was one of the signs of high status. Such helmets were sometimes silver-plated.


2 komentarze:

Yori pisze...

Niepodobny :D

Żartowałem - bardzo ładny!

Telamon pisze...

Mało królewski (czy wręcz generalski), wygląda jak jakiś bogatszy żołdak.