środa, 20 lutego 2013

Rewolucja pod tęczowym sztandarem/ Revolution under the rainbow banner

 Teraz coś z zupełnie innej beczki. - po kolejnych elementach armii Lizymacha przerywnik - dowództwo zbuntowanych wojsk chłopskich - protestancki kaznodzieja Thomas Muntzer prowadzący swoich ludzi pod tęczowym sztandarem.
Muntzer był radykalnym szesnastowiecznym reformatorem, który twierdził, że reformacja powinna mieć również wyraz społeczny, a nie tylko religijny. Odrzucił szlachecką i kościelną hierarchię jako sprzeczną z ładem Bożym. Odwołując się do religii głosił również hasło "Wszystko jest wspólne".

Na sztandarze armii Muntzera widniała tęcza oraz sentencja głosząca "Oto znak naszego wiecznego paktu z Bogiem". Tęcza była wówczas symbolem religijnej odnowy i boskiego błogosławieństwa.

Now something entirely different - after elements of Lysimachus' army time for a break - command of the peasant rebels army - protestant preacher Thomas Muntzer leading his men under the rainbow banner.
 Muntzer was a radical 16th Century reformer, who believed that reformation should have also a social aspect. He dismissed church hierarchy and nobility as contradictory with God's law. He was repeating a slogan "Everything is common".

On his army's banner was a rainbow together with a sentence saying "This is a sign of our eternal pact with God". Rainbow was a symbol of religious renovation and God's blessing.Podczas wojen chłopskich od 1524 roku Muntzer przebywał w mieście Mulhausen - tam pod jego wpływem mieszkańcy obalili dotychczasową radę miejską i wybrali nową, popierającą komunistyczne postulaty kaznodziei. Muntzer do obrony nowych zdobyczy socjalnych zebrał armię złożoną z ponad 8000 chłopów. Dołączyła do niego również miejska milicja z Mulhausen oraz pewna liczba landsknechtów z różnych najemnych oddziałów.

Pokonany w bitwie pod Frankenhausen przez wojska Ligii Szwabskiej Muntzer został wzięty do niewoli i po torturach stracony. 

During Peasants war since 1524 Muntzer was staying in Muhlausen where under his influence city council was changed and new one influenced by preacher's communist ideas. To defend the new social order Muntzer gathered over 8000 peasant rebels joined by town militia and some landsknechts from various mercenary groups.

Beaten in battle of Frankenhausen by the Svabian League Muntzer was captured to be tortured and executed.

Na podstawce przedstawiłem Muntzera, landsknechta oraz chłopca trzymającego bęben. Figurki te to zbiór różnych wzorów i konwersji. Landsknecht pochodzi z zestawu Venexii do wojen włoskich, ale jego halabarda już z kompletu halabardników Mirlitona. Z zestawu "Italian communal" pochodzi chłopiec z bębnem. W oryginale był średniowiecznym piechurem, którego musiałem trochę skonwertować. Piechurów z Mirlitrona zamówiłem wysyłkowo aby wzbogacić armię chłopską o nowe wzory. Niestety ku mojej irytacji okazało się, że w ich przypadku skala oznacza, że wyglądają przy większości figurek innych producentów jak dzieci. Bęben pochodzi z zestawu figurek Wargamera.

On the base I've placed Muntzer with landsknecht and a boy with a drum. These figures are a collection of various models and conversions. Landsknecht comes from venexia Italian Wars line but his halberd from Mirliton set. The boy is from "Italian communal" set from Mirliton. Originally he was a medieval infantryman. I've ordered some Mirliton figures to add some more variety to my peasant army only to find out that the scale makes these figures look like children when placed next to other producer's figures. Drum comes form spare parts left from Wargamer's fuguresset.

Sam Thomas Muntzer był niegdyś... greckim peltastą z zestawu Xystona. Po zapoznaniu się z dużą ilością szpachlówki i podmienieniu głowy zmienił epokę historyczną.

Thomas Muntzer was a... Xyston's Greek peltast. After receiving some putty, cuttind and changing heads he changed historical era.

 

10 komentarzy:

Jehan pisze...

Great Thomas Müntzer base, Cisza ! I'm of course totally fan ;)

Regards,
J-B

Telamon pisze...

Łaaaaaaaaaaaaaaał, Muntzer wyszedł ci zdecydowanie świetnie.

Yori pisze...

Bardzo ładne i udane konwersje, szczególnie herr Müntzer przypadł mi do gustu.

Co jednak ciekawe, mimo, że jak piszesz tęczowy sztandar miał symbolizować przymierze z Bogiem, to podobnie jak dziś firmuje jednak lewicowy punkt widzenia świata :)

Ciekawy wpis, zawiera wiele historycznych smaczków, które przeczytałem z największym zainteresowaniem.

Cisza pisze...

Bo Muntzer był, przykładając obecne kryteria (moje poglądy, uchylę rąbka tajemnicy, są bliskie jego poglądom), bardzo lewicowy i moim zdaniem nie wyklucza się to wcale z religią.

sebastosfig pisze...

Nice piece of history there. And very good conversion work;)

el frances pisze...

Very nice painting and so original banner

Phil pisze...

Beautiful figures!
Phil.

Cisza pisze...

Thanks. More conversions for this army to follow (when I'll have some more time to work on them).

Pablo pisze...

Zawodowa ta podstawka,
kiedy pierwsza bitka.

Cisza pisze...

Dla tej armii to raczej pod koniec roku. Na razie mam tylko dwa oddziały z potrzebnych 12 i dowództwa