niedziela, 18 grudnia 2016

Drugi atak na Fontenay/ Second attack on Fontenay (2)

Brytyjczykom udało się wezwać ostrzał artyleryjski, który przygwoździł obrońców ufortyfikowanego budynku/ British forces managed to call artillery barage that pinned defenders of the fortified building.
Pod osłoną dymu z ostrzału piechota ruszyła do przodu/ Under cover of the smoke from the barrage infantry moved forward.
Jedna z niemieckich sekcji KMów opuściła broniony budynek, z kolei grupa piechurów broniących drogi posłała do przodu dwóch ludzi, którzy obrzucili Brytyjczyków granatami i wycofali się. Atak nie spowodował jednak strat.
One of the German MG sections left the building and infantry section defending the road sent two men forward to throw grenades at the advancing British infantry. This attack failed to cause any damage to the attackers.

W centrum, między budynkami brytyjska piechota ruszyła pod osłoną dymu aby zaatakować niemiecką sekcję KMów.
In the centre British infantry advanced under the cover of smoke to attack German MG section.

Churchill rozpoczął ostrzał jednego z budynków niszcząc go/ Churchill started to shoot at one of the buildings destroying it.
Korzystając z dobrej sytuacji i wywalczenia dwóch kolejnych faz ruchów, niemiecka sekcja KMów uniknęła ataku i wycofała się za drogę.
Using good situation and two consecutive move phases won by the Germans, MG section managed to avoid the attack and retreat behind the road.

W tym samym czasie kolejna niemiecka sekcja KMów znalazła się za budynkiem, którego zniszczenie pozbawiło ją ochrony/ At the same time one of German MG section was behind the destroyed building
Brytyjska piechota w lesie kontynuowała natarcie pod osłoną granatów dymnych/ British infantry in the woods continued to advance under cover of smoke grenades.
Sytuacja stała się tragiczna gdy nagle zakończyła się tura (wyrzucenie 3 szóstek na kościach dowodzenia) i zniknęły wszystkie zasłony dymne/ Situation became tragic with sudden end of the turn (3 6's on command dice) and all smoke screens vanished.

Brak komentarzy: