wtorek, 6 grudnia 2016

Pechowa walka w Fontenay/ Bad luck at Fontenay (1)

Kontynuując natarcie z dwóch poprzednich gier brytyjski batalion piechoty dotarł do centrum Fontenay, które miał zabezpieczyć.
Continuing attack from two previous games British infantry batallion reached centre of Fonteny it had to secure.
 Do pokonania były sady oraz dużo otwartego terenu. / It had to cross orchads and some open ground

 W fazie patrolu udało się zbliżyć do zabudowań/ In patrol phase British forces managed to get closer to buildings.

 Pierwszy na polu walki pojawił się CKM oraz obserwator artyleryjski/ First to appear was an HMG and an artillery observer.

 Na flankę wyszła drużyna piechoty/ On the flank was an infantry section.

 Niemcy rozpocęli od wystawienia dwóch KMów/ Germans started with deploying two MGs
.

 Na drodze pojawił się brytyjski dowódca batalionu w samochodzie/ On the road British batallion commander appeared in his staff car.

 Sekcja piechoty dobiegła do osłony jaką stanowił las/ Infantry section ran towards the wood.

 Na skraju pola walki Brytyjczycy umieścili moździerz/ On the edge of the battlefield Britis forces deployed a mortar.
 W odpowiedzi Niemcom udało się wystawić w budynkach kolejne dwa KMy/ In response Germans deployed two more MG in buildings.

 W międzyczasie grupa w centrum została wzmocniona przez kolejną sekcję piechoty/ In the meantime group in the centre was strengthened with second infantry team.

1 komentarz:

Phil pisze...

A nice report on a beautiful terrain!