niedziela, 25 grudnia 2016

Szwajcarskie posiłki/ Swiss reinforcements

Po tworzeniu oddziału szwajcarskich pikinierów pozostało mi trochę figurek. Naturalną konsekwencją tego jest powiększenie oddziału pikinierów o cztery dodatkowe podstawki, do maksymalnego rozmiaru.
After creating a Swiss pikemen unit I was left with several figures so a natural consequence was to make some reinforcements and enlarge unit for four additional stands up to the maximum size.

Oto pierwsza z nowych podstawek/ It's the first of the new stands.

Brak komentarzy: