środa, 28 grudnia 2016

Kolejne posiłki dla Szwajcarów/ More reinforcements for the Swiss


Kolejny element pikinierów ukończony, co oznacza, że już niedługo będę mógł zaprezentować duży oddział szesnastowiecznych szwajcarskich najemników.
Another element of pikemen ready, what means that soon I will be able to present large unit of Swiss 16th Century mercenaries.

Figurki Khurasan Miniatures 15mm/ 15mm Figures by Khurasan MiniaturesBrak komentarzy: