niedziela, 4 grudnia 2016

Król Odrysów/ Odrysian king


Wśród trackich plemion jednym z najpotężniejszych było plemię Odrysów. Posiadało ono własnego króla, który rządził jako najważniejszy wśród możnych i miał poparcie najważniejszych klanów. Szczyt potęgi Odrysów przypada na połowę V wieku p.n.e.
Among Thracian tribes Odrysians were one of the most powerful. It ha its own king who was the most important among noblemen. He was supported by most important clans of the tribe. The peak of the Odrysian power was in the mid 5th Century B.C.
Figurka, którą otrzymałem wspierając kickstartera "War and Empire" przedstawia właśnie trackiego króla na koniu. Nosi on typowy tracki wysoki hełm. Trakowie często korzystali z worów greckich jeśli chodzi o uzbrojenie, jednak chętnie je modyfikowali. Ochronę zapewnia królowi pancerz z  brązu oraz elementy zbroi płócienne tak zwanego linothoraxu. Posiada również nagolennice z brązu.
I got a fgure of a Thracian king on horse for backing the War and Empire kickstarter. He has a typical Thracian high helmet. Thracians were known for using Greek armour but with modifications. King is also protected by a bronze cuirass and elements of linothorax - linien armour. He also has bronze greaves.

2 komentarze: