wtorek, 20 grudnia 2016

Milicjanci CNT-FAI/ CNT-FAI militiamen

Milicje organizowane przez związki zawodowe odegrały bardzo dużą rolę w początkach Wojny Domowej w Hiszpanii. W roku 1936 anarchosyndykalistyczna centrala związkowa CNT-FAI liczyła ponad milion członków. Część z nich miała przeszkolenie wojskowe i tworzyła grupy zbrojne zajmujące się między innymi obroną strajków.
Militias organised by the trade unions played a significant role at the beginning of the Spanish Civil War. Anarchosyndicalist CNT-FAI trade union had over a million members, many of them with military training and already roming armed groups ormed or example to protect strikes.


Tych dwóch milicjantów ma typowo cywilny wygląd. Często, z braku mundurów lub niechęci do nich, noszono ubrania robocze. Obaj są wyposażeni w hiszpańską wersję Mausera model 1893 - broń dość przestarzałą, bo pamiętającą jeszcze czasy wojny hiszpańsko-amerykańskiej, jednak wciąż używaną w roku 1936 między innymi przez oddziały policji.
These two militiamen have typical civilian look. Due to lack of uniorms or lack of will to wear them workers' outfits were often worn by militiamen. They both have Spanish Mausers - model 1893, which in 1936 was obsolete (it was used during the Spanish-American war) but still used by for example police forces.

Figurki Empress MIniatures 28mm/
28mm figures by Empress Miniatures.