sobota, 28 sierpnia 2010

Dana w czeskich barwach/ Dana in Czech camouflage

"Przygody dobrego wojaka Szwejka" są jedną z moich ulubionych książek, stąd mój sentyment do czeskiej armii (wiem, Szwejk był żołnierzem CK Monarchii, ale Czechem).

Gdy zobaczyłem zdjęcia armatohaubicy Dana we współczesnym czeskim kamuflażu stwierdziłem, że muszę spróbować i pomalować w ten sposób przynajmniej jeden stand modeli 3mm.

"Adventures of the good soldier Schweik" is among my favourite books and that is why I have sentiment towards Czech army (I know that Schweik was an Austro-Hungarian soldiers but he was Czech).

When I saw photos of Dana SP Gun in modern Czech army camouflage I knew that I have to try at least one stand of Czech Danas in 3mm.

Oto efekt, z którego jestem w miarę zadowolony. Przy okazji okazało się jak nieoceniony jest matowy spray the Army Painter, świetnie matujący połyskujące w niektórych miejscach akryle, nawet na tak małych modelach.

I'm quite satisfied with the effect. During painting it came out how invaluable is an Army Painter anti-shine spray that gives matt to surfaces shining after being painted with some acrylics, even on such a small models.

wtorek, 24 sierpnia 2010

Dana 152mm

Kontynuuję projekt 3mm. Po technikalach armatohaubica Dana 152mm. Ta czechosłowacka konstrukcja z końca lat 70 zeszłego wieku, po modernizacjach, jest wciąż wykorzystywana przez armie kilku krajów - Czech, Słowacji, Polski, Libii, a także Gruzji, która część pojazdów straciła podczas napaści na Południowa Osetię w 2008 roku.

Postanowiłem zrobić podstawkę z modelami w malowaniu Wojska Polskiego. Ponieważ w blisterze Oddziału Ósmego znajduje się aż 15 modeli postaram się przygotować również pojazdy w kamuflarzach innych krajów, zwłaszcza Czech i Libii, które wydały mi się najciekawsze.


I continue 3mm scale project.After technicals I've made a stand with Dana 152mm SP Guns. These Czechoslovak vehicles from late 70's of the XXyh century, after modernisations, is still used by armies of several countries - Czech Republic, Slovakia, Poland, Libya and Georgia (several were lost during aggression against South Ossetia in 2008).

I decided to paint a stand with two Danas in camouflage of the Polish Armed Forces. Oddział Ósmy's blister includes 15 models I will also paint other countries camouflages - especially Czech and Libyan, that I find most interesting.poniedziałek, 23 sierpnia 2010

Technikale 3mm/ Technicals in 3mm

Pozostaję pod wpływem fascynacji technikalami. W dobie obecnych oszczędnosci w polskiej armii może jest to rozwiązanie - nakazać zawodowym żołnierzom kupowanie pikapów jako prywatnych samochodów, a na czas ćwiczeń uzbrajanie ich w różnorodną broń :) .
I,m still fascinated by technicals. Maybe they are the solution to cut budget of the Polish Army - professional soldiers just have to be forced to buy pick-ups and during training these cars can be armed with various weapons :).


W weekend siadłem do pracy nad kolejnymi technikalami w skali 3mm. Oto efekt, z którego wprawdzie nie jestem do końca zadowolony, ale dopiero wprawiam się w tej skali.

During the weekend I continued work with 3mm technicals. It's the effect with which I,m not fully satisfied, but I'm only training with this scale.


W zestawie Oddziału Ósmego znajduja się dwa rodzaje technikali. Powyżej jeepy z działkami bezodrzutowymi.

In"technicals" set made by Oddział Ósmy there are two kinds of models. Above you can see jeeps with recoilless rifles.

To standardowe technikale z KMami. Byćmoże w dalszej perspektywie złożę sobie w 3mm armię jakiegoś afrykańskiego watażki do Cold War Commandera, ale to już długofalowe plany.


These are standard MG technicals. Maybe in future I will make army of some African warlord in 2mm for Cold war commander but these are still distant plans.piątek, 20 sierpnia 2010

Pod mikroskopem, czyli pierwsze kroki w 2mm/ Under the microscope - first steps with 2mm


Postanowiłem podjąć wyzwanie i spróbować pomalować jakieś pojazdy w skali 2mm. Wybór padł na technikale Oddziału Ósmego

I've decided to take a challenge and paint some vehicles in 2mm scale. My choice was technicals made by Oddział ÓsmyJakość figurek biorąc pod uwagę ich skalę jest znakomita. Przyznaję, że trzeba było nieco wysilić wzrok ale malowanie okazało się łatwiejsze niż mi się wcześniej wydawało

Quality of figures, considering their scale, is superb. I have to admit that they require focusing your sight when painting. However painting proved to be easier than I expected.

niedziela, 15 sierpnia 2010

Więcej "hiszpańskiej" lekkiej piechoty/ More "Spanish" light infantry

Ukończyłem kolejny oddział lekkiej piechoty starożytnych "Hiszpanów". Obecne upały przekonują mnie, że lekko opancerzeni i uzbrojeni wojownicy w wielu przypadkach mieli znaczącą przewagę nawet nad ciężkozbrojną piechotą.

Jest to już trzeci oddział lekkiej piechoty "hiszpańskiej" a na warsztacie na ukończenie czeka czwarty, piąty oraz elitarni gwardziści wodza. Wkrótce armia Wiriatusa powinna więc być gotowa.

I've managed to finish next group of ancient "Spanish" light infantry. Tropical heat that we endure now in Poland, convinces me of the fact that lightly armed and armoured warriors had sometimes advantages even over heavy infantry.

It's the third group of the light foot. Fourth and fifth are awaiting to be finished on my workshop (together with elite guard of Viriathus) so soon the army should be finished.

niedziela, 8 sierpnia 2010

Luzytańskie dowództwo/ Lusitanian command

Luzytanie to lud, który zamieszkiwał tereny obecnej Portugalii i bardzo ucierpiał w wyniku rzymskiej ekspansji. Znaczna część przywódców została zabita przez Rzymian.

To z kolei przyczyniło się do zbrojnego powstania, na czele którego stanął w roku 147 p.n.e. wódz Luzytanów - Wiriatus

Lusitanians are a tribe that was living in what is modern day Portugal and suffered greatly because of Roman expansion. Many of their leaders were captured and slain by the Romans.

That has caused an uprising led from 147 bc by Viriathus - Lusitanian chieftain.

Chciałem aby luzytańskie dowództwo wyróżniało się spośród pozostałych iberyjskich. Dlatego postanowiłem pomalować te figurki w nieco ciemniejszym tonie. Dowódca to skonwertowana figurka kartagińskiego dowódcy piechoty obywatelskiej, z lekko zmienionym hełmem.

Hełmy tego typu oraz duże okrągłe tarcze, rzadziej spotykane wśród innych ludów starożytnego Płw Iberyjskiego, wyróżniały Luzytanów.

I wanted this command to differ from others. Because of this I've decided to paint it with darker tones. Commander is a converted figure of Carthaginian foot commander (with slightly changed helmet)

Such helmets and bigger round shields (much more rare among other tribes of the Iberian Penisula) were distinctive features of the Lusitanians.

Figurki to oczywiście Magiset Militum 10mm.

Figures are of course Magister Militum 10mm.


piątek, 6 sierpnia 2010

Iberyjski wódz/ Iberian chieftain

Malowanie figurek 10mm jest wbrew pozorom całkiem proste (przynajmniej tak mi się wydaje). Nie dysponowałem ostatnio dłuższym czasem na malowanie, więc zabrałem się za coś szybkiego. Padło na dowództwa do armii Iberów lub iberyjskich najemników w służbie Kartaginy.

Painting 10mm figures is in spite of first impressions, quite easy (at least it seem to me). I didnt have much spare time so decided to go with something quick such as commands for my Iberian/ Carthaginian army.

W armii kartaginy najemnicy walczyli wprawdzie pod dowództwem kartagińskich wodzów, ale często zachowywali jednak własnych dowódców niższej rangi.

Armia Iberów z czasów Wojny Ognia inaczej zwanej Wojną Ognistą, posiadała natomiast licznych wodzów plemiennych, a nawet klanowych, była bowiem luźną koalicją różnych grup plemiennych, a nawet ludów, połączonych osobą przywódcy - Wiriatusa.

In Carthaginian armies mercenaries were fighting under Carthaginian command, however often they were allowed to have their own commanders of lower rank.

Iberian army from the War of Fire, also called Fiery War, had many tribal or even clan chieftains because it was a coalition of various tribes or even peoples connected by one leader - Viriathus.

Figurki to Magister Militum 10mm. Postanowiłem, że plemienny wódz powinien mieć białą, zdobioną tunikę. Iberyjscy wojownicy uważali je za oznakę swojego statusu i starali nosić zwłaszcza podczas bitew w polu.

Figures are Magister Militum 10mm. I've decided that tribal chieftain should have white ornamented tunic. They were regarded as a mark of status so warriors from the Iberian Penisula were wearing them going into battle.

Teraz czas na dowództwo Luzytanów (ludów z terenów obecnej Portugalii), które będzie się nieco odróżniało, zwłaszcza kolorystycznie, od innych.

Now it's time for Lusitanian (peoples from what is in modern day Portugal) command differing especially in colors.

poniedziałek, 2 sierpnia 2010

Scytyjska piechota/ Scythian infantry


Ukończyłem pracę nad pierwszym elementem scytyjskiej piechoty (do FOG i DBA). W scytyjskich armiach piechota nie odgrywała większego znaczenia, jednak pojawiała się podczas walki w trudnym terenie czy też szturmów na ufortyfikowanego przeciwnika.

Piechurzy wywodzili się przeważnie z ludów zależnych od Scytów. Czasem do niektórych zadań spieszana była także lekka jazda.

Postanowiłem że ten element będzie reprezentował średnia piechotę z włóczniami, zgodnie z opisem z podręcznika FOG. Ich ubiór wskazuje, że są to Scytowie. Jeden posiada charakterystyczną kwadratową, zaokragloną tarczę, wzmocnioną metalowymi elementami połączonymi podobnie jak elementy pancerza lamelkowego.

Figurki to konwersja zestawu Paphlagonian Infantry Xystona.


I managed to finish first element of Scythian infantry (for FOG or DBA). In Scythian armies infantry didn't play significant role. However it was employed during fighting in difficult terrain or attacks against fortified enemy.


Foot warriors were coming mainly from subordinated peoples. Sometimes light horse was dismounted to complete some specialist tasks.

I've decided that this element will represent medium foot with spears, according to FOG army list. Their outfit suggest that they are Scythians. One of them has characteristic Scythian square shield rounded on corners. This shield is strenghthened with metal parts fited similarily as in lamellar armour.

Figures are conversions of Xyston's Paphlagonian Infantry.