czwartek, 31 sierpnia 2017

Amunicyjny/ Ammunition carrier

Pluton Brygad Międzynarodowych niemal ukończony. Jedną z ostatnich pomalowanych figurek jest amunicyjny noszący taśmy z amunicją do Maxima. Ma karabin Mauser oraz czechosłowacki hełm stosowany powszechnie w wojskach republikańskich.Platoon of the International Brigades is nearly finished. One of the recently painted figure is an ammo carrier carrying ammo belt for Maxim HMG. He has a Mauser rifle and Czechoslovak helmet widely used by the Republican forces.

sobota, 26 sierpnia 2017

Dowództwo Nieśmiertelnych/ Immortals command

Dowództwo perskich nieśmiertelnych z początków V wieku p.n.e. Elitarne oddziały liczące zawsze 10 tysięcy wojowników stanowiły zawsze główną siłę uderzeniową armii perskiej. Często pełniły role gwardii przybocznej Króla Królów.
Command of the Persian Immortals from the early 5th Century BC. Elite units numbering always 10 thousand warriors were always the main assault force of the Persian army. Often they guarded King of the Kings.
 W początkach V wieku p.n.e. armie perskie polegały głównie na łucznikach. Również nieśmiertelni byli szkoleni w łucznictwie. O wiele mniejsza wagę przywiązywano do opancerzenia piechoty. Nawet elitarne oddziały nosiły tarcze z wikliny obciągniętej skórą. Dopiero doświadczenia z walk z Grekami doprowadziły do zmian i wprowadzenia opancerzonej piechoty.
In the early 5th Century BC Persian armies were reliant mostly on archers. Aso the immortals were trained in archery. Much less attention was paid to armour of the infantry. Even elite units had wicker shields covered with leather. Only after the experience of fighting against thje Greeks changes were made and heavy infantry introduced.

Figurki 15mm Forged in Battle/ Figures 15mm Forged in Battle.


czwartek, 17 sierpnia 2017

Mauserem i Mosinem/ With Mauser and Mosin

Kolejny dwaj żołnierze Brygad Międzynarodowych wyposażeni w karabiny Mosin (strzelający) oraz portugalskiego Mausera (ładujący). Jeszcze w latach 30 pewna ich ilość została sprzedana przez Portugalię Brazylii oraz Hiszpanii. Używał on tej samej amunicji co hiszpańskie modele Mausera (7x57mm).

Two more soldiers of the International Brigades armed with Mosin (firing) and Portuguese Mauser (loading). In the 30's a number of these rifles were sold by Portugal to Brazil and Spain. It was using same cartrige as Spanish Mausers (7x57mm).


wtorek, 15 sierpnia 2017

Brygady Międzynarodowe - żołnierz z Mosinem/ International Brigades - soldier with Mosin

 Kolejny żołnierz Brygad Międzynarodowych w kominiarce i z karabinem Mosin/ Next soldier of the International Brigades with balclava and Mosin rifle.
 
Co ciekawe przezbrojenie wojsk republikańskich w karabiny Mosin nie spowodowało zmian w innych elementach wyposażenia. W użyciu pozostały na przykład standardowe hiszpańskie ładownice.
What's interesting rearming of the Republican forces with Mosin rifles didn't cause changes in other parts of their euipment. For example standard Spanish ammo pouches remained in use.


niedziela, 13 sierpnia 2017

Nieśmiertelni - krok po kroku/ Immortals - step by step [1]

Kolejna praca na konkurs modelarski portalu strategie.net.pl - wczesno perscy nieśmiertelni, figurki Forged in Battle 15mm.
Next work for the strategie.net.pl contest - early Persian immortals, 15mm Forged in Battle figures

Tym razem postanowiłem poeksperymentować z białym podkładem/ This time I've decided to experiment with white undercoat.

sobota, 12 sierpnia 2017

Brygady Międzynarodowe raz jeszcze/ International Brigades once again


Kolejny żołnierz Brygad Międzynarodowych, tym razem uzbrojony w karabin Mosin produkcji radzieckiej. Jest to konstrukcja znana jeszcze z Pierwszej Wojny Światowej, ale używana jeszcze długo po Drugiej Wojnie Światowej ze względu na prostotę konstrukcji, niezawodność i łatwość konserwacji.
Poza charakterystycznym kocem żołnierz posiada też czapkę pasamontaña, czyli kominiarkę. Walki toczyły się często w terenie górzystym, przy niskich temperaturach. Koce i kominiarki zapewniały ochronę przed zimnem.
Next soldier of the International Brigades this time armed with a Soviet Mosin rifle. It's a construction known from the Great War and used even long after the Second Worsl War due to simplicity, reliability and easy maintaining.
Apart from the traditional rolled blanket this soldier has a pasamontaña -  balaclava. Fighting was often in the mountaineous areas with low temperatusres. Blankets and balaclavas provded shelter rom the elements.

czwartek, 10 sierpnia 2017

Żołnierze Brygad Międzynarodowych


Kolejnych dwóch żołnierzy Brygad Międzynarodowych. Obaj w hiszpańskich hełmach typu M26. Jeden ma, używany przez armię hiszpańską pistolet maszynowy M28, który okazał się bardzo przydatny zwłaszcza w walkach ulicznych. Na uwagę zasługuje również granat popularnie zwany ''Castro'', który ma za pasem.
Drugi z żołnierzy jest wyposażony w długą wersję hiszpańskiego Mausera 1893.

Two more soldiers of the International Brigades. Both have Spanish m26 helmets. One uses M28 SMG - standard weapon of this type in the Spanish army. It's worth noticing that he has at his belt a grenade that war popularily called ''Castro''.
Second soldier is armed with Spanish Mauser 1893.

MP28

Mauser 1893

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

CKM brygad międzynarodowych - krok po kroku/ International brigades HMG - ukończony


CKM Maxim 1910 to jedna z najbardziej udanych konstrukcji tego typu. Razem z innym uzbrojeniem z ZSRR został dostarczony siłom republikańskim i znalazł się między innymi na wyposażeniu Brygad Międzynarodowych.
Maxim 1910 HMG - one of the best constructions of this type. Together with other supplies it was delivered by the USSR to the Republican forces. It was used ia. by the International Brigades

W Brygadach tworzone były kompanie karabinów maszynowych, mające zapewniać wsparcie ogniowe
In the Brigades HMG teams were organised into machine-gun companies providing fire support.


niedziela, 6 sierpnia 2017

CKM brygad międzynarodowych - krok po kroku/ International brigades HMG - step by step [3]

Kolejne etapy malowania za mną/ Next stages of painting finished

 Najpierw malowanie mundurów poprzez kolejne rozjaśnienia/ First painting uniforms with more highlights
Tutaj mundury już gotowe, bez użycia quickshade'a - staram się go nie używać przy malowaniu igurek do skirmishy, a jedynie przy zmasowanych armiach./ Here uniforms are finished without use of quickshade - I try not to use it for skirmish figures, only for the massed armies.

Ostatnim etapem były kolory metaliczne na broni oraz skóra. Ją także maluję poprzez kolejne rozjaśnienia bardziej eksponowanych powierzchni/ Last stage was pinting metalic parts of weapons and flesh. I paint it with highlights for the more exposed surfces.
 

piątek, 4 sierpnia 2017