piątek, 29 stycznia 2010

DBA: pierwsza bitwa (cz.1)/ DBA: First battle (part 1)


Trakowie stawiający czoła Persom/ Thracians facing Persian enemies

W czwartek miałem okazję grać po raz pierwszy w DBA.


Raport z bitwy dwóch armii Achemenidów (na fotografii siły mojego przeciwnika) z połączonymi siłami Tesalów i dowodzonych przeze mnie Traków zamieścił już na swoim blogu Yori.

Druga armia Achemenidów/ Second Achemenid army


Tessalowie/ Thessalians

Ograniczę się więc do stwierdzenia, że Trakowie spisali się znakomicie, co w połączeniu z pechem mojego przeciwnika do rzutów kością dało zdecydowane zwycięstwo.

On thursday I had an occasion to play DBA for the first time.
Report from this battle between two Persian Achemenid armies (forces of my adversary on a photo) and combined Thessalian - Thracian (commanded by me) forces was published by Yori on his blog

I will just shortly say that Thracians did great and combined with bad dice rolling of my adversary gave my forces decisive victory.

niedziela, 24 stycznia 2010

Tracka lekka jazda - pierwszy oddział/ Thracian light horse - first group

W końcu ukończyłem pierwszy oddział trackiej lekkiej jazdy uzbrojonej w oszczepy. Oddział jest złożony z przedstawicieli północnych plemion z górzystych regionów, zatrudnianych często jako najemnicy zarówno przez Greków jak i trackie królestwa.

Finaly I managed to finish first group of Thracian light horse armed with javelins. Group is composed of northern Thracians from mountainous regions that were often employed as mercenaries both by Greeks and Thracian kingdoms.

poniedziałek, 18 stycznia 2010

Tracka lekka jazda/ Thracian light horse


Wróciłem do pracy nad armią tracką. Ponieważ na 30 stycznia umówiłem się na rozgrywkę FOG musiałem dokonać przeglądu pomalowanych jednostek. Zauważyłem, ze wciąż brakuje mi lekkiej jazdy i łuczników. Powyżej i ponizej przedstawiam pierwszy element trackiej lekkiej jazdy - używanej do prowadzenia rozpoznania, jak również walki na skrzydłach i ochraniania własnych wojsk zarówno w ataku, jak i, co nawet ważniejsze podczas odwrotu.

I came back to working on Thracian army. On 30th of Januay I will play FOG so I had to review my painted units. I noticed that I stil lack light horse and horse archers. Wbove and below I present freshly painted element of Thracian light horse used in scouting and protecting flanks of the army both in attack and, what's even more important, during retreat.

poniedziałek, 11 stycznia 2010

Coś z zupełnie innej beczki/ And now something entirely different

Starożytność, starożytność i starożytność. Czas od tego nieco odpocząć. W ramach przerwy w malowaniu Traków i Kartagińczyków zabrałem się do skrajnie odmiennego tematu - wojny domowej w Libanie 1982.

Logo LFWP/ PFLP Logo


Na początek grupa komandosów Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Doborowe jednostki tej lewicowej organizacji palestyńskiej walczyły zarówno z armią izraelską jak, Siłami Libańskimi (prawicową milicją chrześcijańską) Amalem i Druzami.

Ci elitarni bojownicy są stosunkowo dobrze uzbrojeni w RKM PKM, karabiny AK-47 i granatnik RPG-7. Mają też Egipskie mundury (Komandosi LFWP uzywali głównie ekwipunku egipskiego i syryjskiego)

W planach mam przygotowanie większej liczby bojowców LFWP, OWP, Sił Libańskich, Druzów i szyickiej milicji Amalu.


Antiquity, antiquity and antiquity. It's time to take some rest. As a part of break in painting Thracians and Carthaginians I started entirely different project - Lebanese Civil War 1982.

This is the first group of the PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) commandoes. Elite units of this leftist Palestinian organisation were fighting both Israeli army, Lebanese Forces (right wing christian militia) Amal and Druze militia.

These elite fighters carry PKM LMG, AK-47 guns and RPG-7 grenade launchers. Their uniforms are Egyptian (Elite units of the PFLP carried mostly Egyptian or Syrian equipement)

I plan to prepare more fighters of various factions - PFLP, PLO, Lebanese Forces, Druze and Amal Shiite militia.

poniedziałek, 4 stycznia 2010

Dowództwo legionu/ Legion command


Zastanawiając się nad jakimiś nietypowymi prezentami świątecznymi trafiłem na figurki dowództwa, które pozostały po złożeniu armii późnej republiki rzymskiej do Warmaster'a Ancients. Szybkie malowanie i oto rezultat (Figurki Magister Militum 10mm).

P.S. Od nowego roku postanowiłem wyjść naprzeciw zapotrzebowania i zamieszczać przynajmniej niektóre wpisy również w języku angielskim.

I was thinking about some original gifts for Christmas and found command figures left after I've finished my late Republican Roman Warmaster Ancients army. Some fast paintwork and it's a result. (Magister Militum 10mm Figures).

P.S. From the New Year I've decided to meet demands and publish some posts also in English.