środa, 26 września 2012

Rycerze Hodona/ Odo's knights


Szykuję się juz do Pól Chwały, podczas których przy wsparciu moich figurek prezentowany będzie system Impetus.

W ramach przygotowań domalowałem kolejną podstawkę rycerzy margrabiego Hodona, czyli wczesnośredniowiecznych "Niemców".

Prezentują typowe dla zachodnioeuropejskiej wczesnośrednioweicznej jazdy uzbrojenie. "Niemcy" do pewnego czasu starali sie ograniczyć jego przenikanie na tereny obecnej Polski, uwazając że embargo na kolczugi, hełmy czy miecze ograniczy możliwości bojowe Słowian. Ta strategia okazała się jednak mało skuteczna i przewaga "Niemców" w uzbrojeniu zaczęła maleć.

Opisuję te figurki jako wojów Hodona, jednak podobnie jak poprzedni mogą one przedstawiać rycerzy z niemal kazdej zachodnioeuropejskiej armii. Figurki QR Miniatures 15mm.

I'm preparing myself to participate in Fields of Glory convention where Impetus battle system will be presented with aid of my figures.

As a part of my preparations I've painted next stand of margrave's Odo's knights - early medieval "Germans".

They bear typical western European knights arms. For some time "Germans" tried to impose embargo on selling modern chainmails, helmets and swords to Slavs to limit their fighting ability and keep military supperiority. However this strategy proved to be ineffective and "German" domination started to decrease.

I describe these knight's as Odo's warriors but they may,as previous ones, be part of nearly every early medieval Western European army. Figures are 15mm from QR Miniatures.

 Cała grupa bojowa rycerstwa / Entire battlegroup of knights

poniedziałek, 24 września 2012

poniedziałek, 17 września 2012

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie/ Military Museum in Warsaw

Odwiedziłem ostatnio Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie/ Oto zdjęci kolekcji renesansowych zbroi i uzbrojenia.

I've recently visited Military Museum in Warsaw. Here you have photos of collection of renaissance arms and armour.


Zbroje ciężkiej jazdy/ armour of heavy cavalry

 

Zboje i broń piechoty/ infantry arms and armour
Figurki QR miniatures w muzeum - bitwa pod Kłuszynem 1610 w skali 15mm/ QR miniatures figures in the museum - battle of Kłuszyn 1610 in 15mm scale

niedziela, 16 września 2012

Florian Geyer


Kolejny dowódca landsknechtów wydał mi się podobny do Floriana Geyera, będzie więc słuzył jako głównodowodzący Czarnej Kompanii.

Florian Geyer urodził się około roku 1490. Pośmierci ojca i dwóch starszych braci odziedziczył rodowe dobra. Po konflikcie z lokalnymklerem, dotyczącym pieniędzy, został ekskomunikowany. To z kolei uczyniło z niego sojusznika protestantów.

W roku 1519 był już dowódcą najemnych landsknechtów. Brał między innymi udział w wyprawie na Polskę podczas wojny Polski z Krzyżakami. Dowodził również w lokalnych konfliktach najemnymi siłami Ligii Szwabskiej (tej samej przeciwko której wystąpił w czasie wojen chłopskich).

W czasie wojen chłoskich był jednym z przedstawicieli szlachty wpierających połączenie protestanckich reform religijnych z reformami społecznymi. Domagał się ograniczenia władzy bogatej szlachty, co czyni go jak na owe czasy wręcz rewolucjonistą.Wraz ze zorganizowaną przez niego Czarną Kompanią odniósł wiele zwycięstw, wyzwalając znaczną część Frankonii spod władzy książąt i kleru. Jego wojska były znane z niszczenia katedr i rezydencji szlacheckich (uważanych przez powstańców za źródło zepsucia).

Wiecej o tym w kolejnych postach.

Figurka jeźdźca i koń: Essex Miniatures, pies z zestawu Xystona


Next landsknecht commaned, resembling Florian Geyer - commander of the Black Company.

Florian Geyer was born around 1490. After death of his father and two older brothers he has inherited a fortune. After conflict with local clergy over money he was excomunicated and it made him an ally of protsetants.

In 1519 he was a landsknecht commander serving during  attack on Poland (during war between Teutonic Order and Poland). He was also a commander of the Swabian League forces (same that he was fighting against during Peasants War).

During Peasants war he was among those nobles that demanded not only religious but also social reforms. He wanted to limit power of the rich nobility, what made him a revolutionist. Together with Black Company he has achieved many victories and liberated huge part of Francony form power of princes' and clergy. His forces were known for destroying cathedrals and noble residences (they regarded as a source of decay).

More to follow in next posts.

Figure of knight and horse: Essex Miniatures, dog from Xyston set.

środa, 12 września 2012

Powoli do przodu/ Slowly forward

Przez kilka dni ze względu na pracę zawodową oraz działalność społeczną zaniedbałem malowanie. Teraz postaram się to nadrobić, a na dowód kolejny stand landsknechtó do drugiego oddziału - halabardnicy.

For several days I have abandoned painting because of my job and social work that recently required more time and activities. Now I'm back with next stand of halberdiers for my second battlegroup of landsknechts.

Na warsztacie w tym momencie mam niemal skończone kolejne podstawki, a także nieco elementów terenu

Now on my workshop I have some more stands that are nearly finished and terrain elements


sobota, 8 września 2012

Obóz landsknechtów/ Landsknecht camp

Obóz. Każda armia musi mieć jakiś obóz. Obóz z kolei może być uniwersalny i pasować do różnych wojsk z tego samego okresu (czasem nawet do różnych epok).

Roboczo nazwałem tą pracę obozem landsknechtów, ponieważ właśnie ich armię teraz kompletuję.

Namiot to produkt z oferty Wargamera. Piesek z kolei pochodzi z zestawu Xystona. Koc wygrzebałem z pudła ze starymi częściami modeli.

Obozy były ważne w XVI wiecznych wojnach. Często przebywały w nich rodziny najemników, kupcy gotowi skupować łupy, czy też kobiety trudniące się wykonywaniem różnych usług (praniem mundurów i nie tylko).

Camp. Every army has to have one. Camp itself may be universal and fit various armies from the same period (or even various periods).

This post is entitled "Landsknecht camp" because I'm completing Landsknecht army.

A tent is a Wargamer product, a dog comes from Xyston set and rolled blanket comes from my scratch box from various models.

In 16th Century camps were a very important element of warfare. Often entire families of mercenaries lived in them together with traders and women employed in various services (washing uniforms and many more).

Często zaskakujący atak na obóz decydował o wyniku bitwy. Tak było miedzy innymi pod Pavią, w roku 1525. Francuzi rozłożyli większość sił obozem w dużym, ogrodzonym murem parku Mirabello. Dali się zaskoczyć armii imperialnej, a że walka toczyła się tak blisko obozu wiele francuskich jednostek nie zdążyło nawet sformować szyków obronnych ani ruszyć do walki.

Often a surprise attack on enemy camp was decisive element of battle. It was the case of i.a. the battle of Pavia in 1525. French army was encamped in big walled Mirabello park. They were surprised by the Imperial attack and because melee took place so close to their camp many French units had no time to form a defensive formations or even join the fight.